h

Weinig steun voor “bevriezen” jaarlijks verhoging OZB

27 juni 2022

Weinig steun voor “bevriezen” jaarlijks verhoging OZB

Foto: SP

De gemeente Meierijstad verhoogt jaarlijks de OZB met 2%. En in 2021 nog eens met hetzelfde percentage extra er bovenop. En dat gaf over dat jaar ruim 5% meer opbrengst dan het jaar ervoor, zo lazen wij in de jaarrekening van 2021.Met een toegenomen aantal panden erbij klopt dat wel. Maar toen we gingen terugkijken naar de jaren ervoor konden we constateren, dat ook in die jaren ruim 5 en bijna 6½ % meer opbrengst was behaald. En dat klopt dus niet als de afspraak 2% meer is. Zelfs niet al is er in die jaren een flink aantal huizen en bedrijfsgebouwenbijgekomen. Die meeropbrengst wordt dan als incidentele “meevaller” aan de reserves toegevoegd. En dat is volgens de SP niet eerlijk.

Want als er teveel betaald is lijkt ons een correctie daarvan een logisch gevolg. Dus dienden wij tijdens de raadsvergadering van 23 juni een motie in, waarin we vroegen deze twee jaren van extra opbrengst (betaald immers door de belastingbetalers) te compenseren. Door in 2023 de OZB een jaar niet met 2% te verhogen. Wat in tijden van toenemende inflatie en snel stijgende prijzen voor burgers en bedrijven een meer dan welkom “meevallertje” zou zijn. Jammer genoeg kregen we meerderheid daar niet in mee.

Slechts drie partijen uit de oppositie steunden ons daarin. Dus werd de motie met 10 stemmen voor en 24 tegen verworpen. Wat maar weer eens duidelijk maakt, dat een eerlijke verdeling van lusten en lasten voor de overgrote meerderheid van de partijen en ook het college niet de prioriteit heeft die wij daar aan toekennen. Met “structurele gevolgen voor de begroting” als hoofdargument. Al had de gemeente over 2023 een positief saldo van 13 miljoen. 

Wij blijven strijdbaar als het gaat over een eerlijke en betrouwbare overheid willen zijn, zeker op lokaal niveau.

Reactie toevoegen

U bent hier