h

Wordt de “korte haak” een noodhaak?

29 juli 2022

Wordt de “korte haak” een noodhaak?

Foto: SP

Na vele jaren lijkt het er dan toch echt van te komen. De aanleg van de zogenaamde “korte haak” bij de Rembrandtlaan in Veghel. Een verbinding naar de nieuw aan te leggen weg over de huidige afrit en de sloop van het viaduct over de Leest. Straks vanaf de N279 vlak na de woningen schuin omhoog naar geplande verkeerslichten daar. Ronkende vrachtwagens die op de helling dan moeten wachten op groen licht.

Een slechte oplossing in onze ogen, maar volgens de raadsinformatiebrief en een artikel in het Brabants Dagblad de enige mogelijkheid, om op korte termijn de bouw van 224 woningen in dat gebied mogelijk te maken. Waarvan de plannen al dateren uit de tijd, dat de gemeente Veghel nog bestond. En met helaas het opofferen van de daar aanwezige “groene long”. Er zullen veel bomen letterlijk het veld moeten ruimen voor deze plannen. Al wordt dat geschetst als een mogelijkheid tot “verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid en de vergroening”, zo lezen we in de krant. Volgens de wethouder voor de korte termijn echter de enige manier om de geplande woningen te kunnen gaan bouwen. Om op langere termijn een betere ontsluiting te realiseren, zo lezen we. 

SP voorstel in beeld!

Al worden daar al bij voorbaat vraagtekens gezet bij de haalbaarheid ervan. Maar wat schetst dan onze verbazing? Als mogelijkheid daarvoor komt de verhoogde rotonde dan in beeld, waarvoor wij als SP al in 2015 gepleit hebben in de toen nog Veghelse raad. Maar dat idee werd weggehoond als onhaalbaar.

Nu lijkt het dan toch een serieuze optie te worden, maar dat moet dan wel in samenhang met de plannen rond de aanpassingen van de N279. (De weg langs het kanaal).

Ook wordt gemeld, dat het onzeker is of de weg bij Keldonk er wel komt. Waarvan wij in de huidige raad van Meierijstad al hebben aangegeven dat die optie om allerlei redenen geen goede invulling is. Zo lijkt het erop, dat we als SP – en dat is zeker niet voor het eerst en speelt ook op landelijk niveau – na aanvankelijke meesmuilende reacties van colleges en andere fracties jaren later toch gelijk lijken te krijgen voor wat betreft voorgestelde oplossingen. En dat we ook nu een vooruitziende blijk lijken te hebben gehad als het gaat over situatie rond de N279 en de “korte haak”. Die – als het door gaat en een meerderheid van de raad ermee in stemt - hopelijk een korte levensduur krijgt als noodhaak, met een goede definitieve oplossing snel weer af te haken. Wij blijven de ontwikkelingen rond deze situatie zeker kritisch volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier