h

Kinderen maken kennis met de lokale democratie

9 november 2022

Kinderen maken kennis met de lokale democratie

....en dat kan ook op jongere leeftijd.  Vandaag stonden twee SP fractieleden voor de klas en verzorgden ze een gastles.

De gastles aan een tweede klas op het Fioretticollege in Veghel werd verzorgd door ons burgercommissielid Tom Merks, samen met raadslid Kees van Limpt. Aan de hand van een mooie PowerPointpresentatie van Tom werd uiteengezet hoe je nou raadslid wordt en wat die zoal doen. Met uitleg over partijen, verkiezingen en coalitievorming. Het verschil tussen beeldvorming tijdens beeldvormende avonden, oordeelsvorming tijdens commissievergaderingen en besluitvorming in de raad.

Ook deze leerlingen mochten even “voor gemeenteraad spelen” door met een rode, groene of gele kaart aan te geven hoe ze over bepaalde voorstellen dachten. Ook de betrokkenheid van burgers en die van henzelf kwam aan de orde. Tot slot mochten ze vragen stellen die ze hadden voorbereid en die door Tom en Kees werden beantwoord. Ook hier positieve geluiden over de informatie die ze kregen en de manier van presenteren. Kortom: een leerzaam lesuurtje.

Reactie toevoegen

U bent hier