h

Havenkwartier Veghel naar bouwbedrijf van de Ven.

8 maart 2023

Havenkwartier Veghel naar bouwbedrijf van de Ven.

Foto: SP

We zijn als SP geen profeet, maar toch is onze voorspelling uitgekomen. Het terrein van Victoria mengvoeders aan de Zuidkade in Veghel is verkocht aan bouwbedrijf van de Ven. Toen enkele jaren geleden gesproken werd over de herontwikkeling van dit gebied tot Havenkwartier Veghel hebben we al overleg gehad met de wethouder over de kansen en mogelijkheden die je als gemeente hebt, wanneer een groot terrein als dit in het centrum van de gemeente mogelijk te koop komt. En de hoop uitgesproken, dat de gemeente de regie zou krijgen over de ontwikkelingen hier. Door te proberen zelf eigenaar te worden van dit terrein. En wat lezen we nu in de pers: “wonen en recreëren wordt de nieuwe bestemming van dit gebied” en “Met medewerking van gemeente en provincie heeft het Erpse familiebedrijf een intentieovereenkomst gesloten om het fabrieksterrein te verkopen aan bouwbedrijf van de Ven”.  Dus niet de gemeente wordt eigenaar, maar een particulier bedrijf.

En dan kunnen ze wel zeggen dat “de gemeente, provincie en een stuurgroep in overleg gaan over herontwikkeling van het Havenkwartier, maar het betekent toch, dat ze de regie uit handen geven. En onze voorspelling dat uiteindelijk de firma van de Ven het zou kopen is uitgekomen. Om naast de Noordkade ook aan de Zuidkade grootse plannen te kunnen ontwikkelen. Blijkbaar lukt het een bouwbedrijf wel om zoiets op een rendabele manier te gaan exploiteren, maar een gemeente niet. En kruipt die met de provincie in een ondergeschikte rol als het gaat over een gebied als dit Havenkwartier.

Daarom hebben wij vragen gesteld over deze ontwikkelingen en zijn we benieuwd naar de antwoorden hierop.

Hieronder de vragen van onze fractie aan het adres van het College van B&W

In de pers lezen we over de herontwikkeling van het gebied Havenkwartier in Veghel. Richting woningbouw en recreatie. Met medewerking van de gemeente en de provincie een intentieovereenkomst voor verkoop van het terrein van Victoria mengvoeders aan bouwbedrijf van de Ven. Met een stuurgroep in overleg over herontwikkeling. Onze vragen hierover zijn de volgende:

- Waarom is dit terrein niet door de gemeente aangekocht?

- Wat maakt dat een bouwbedrijf dit kan kopen en herontwikkeling en het de gemeente blijkbaar niet lukt hier zelf voor te gaan? (samen met de provincie)

- Is er sprake van een soortgelijke constructie als destijds bij de Noordkade?

- Wat is de rol van de gemeente en de provincie in de verdere ontwikkelingen?

- Houden we voldoende grip op wat er hier gaat gebeuren?

- Wanneer en hoe worden we als raad geïnformeerd over deze verdere ontwikkelingen?

- Welke invloed hebben wij als raad nog op invulling en uitwerking van de plannen?

Reactie toevoegen

U bent hier