h

Bomen in de Deken Baekersstraat (1)

16 mei 2023

Bomen in de Deken Baekersstraat (1)

Foto: SP

Het nieuws van de gemeente om als de bewoners het willen, de bomen aan de kant van de even nummers van de straat, wil meewerken om deze te kappen, heeft voor flink wat heisa gezorgd. Na Hart ook voor de SP reden om de volgende vragen te stellen aan het college;

Op maandag 15 mei was er een inloopavond, over de toekomst voor de bomen in de Deken BaekersstraatHeel goed dat de gemeente de bewoners van de Deken Baekersstraat uitnodigt. Alle bewoners konden hier hun mening geven over de eventuele plannen  die de gemeente heeft met deze bomen. Daarnaast konden ook de bewoners van Meierijstad die niet in deze straat wonen hun mening geven. Naar onze mening een juiste beslissing. De Deken Baekersstraat is beeld bepalend voor de gemeente Schijndel. Ze hoort bij de cultuur historische wijk van de wederopbouw van Schijndel na de oorlog De bomen zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Wij hebben ook een aantal bewoners van de Deken Baekersstraat persoonlijk gesproken.

Na de inloopavond wordt er geïnventariseerd wat de vervolg stappen moeten worden.  We gaan ervan uit dat het zorgvuldig zal gebeuren.

We hebben naar aanleiding van de inspraak avond nog wat tips (en vragen) welke we hoorden, die het college wellicht mee kan nemen;

• De bomen zijn niet ziek. We snappen dat er mensen zijn die overlast hebben van de bomen. Is er over gedacht om mensen die overlast hebben bijvoorbeeld 1 of meer gratis wasbeurten van de auto aan te bieden?

• Is er over gedacht om mensen die overlast hebben een beschermhoes voor de auto aan te bieden?

• Nog belangrijker, bent u bereid om huis aan huis de mening van de bewoners te gaan vragen? Met name belangrijk omdat de klagers over de overlast anoniem zijn. Er zijn mensen die zich in de openbaarheid niet durven of willen uit spreken.

Reactie toevoegen

U bent hier