h

Algemeen en eensgezind. Maar niet op alle fronten.

8 juli 2023

Algemeen en eensgezind. Maar niet op alle fronten.

Foto: SP

Donderdag stond de raadsvergadering in het teken van de algemene beschouwingen. Waarin de fracties het college van B&W kaders konden meegeven in de richting van de begroting voor 2024. In zijn algemeenheid kun je constateren, dat het voornamelijk bij algemeenheden bleef en dat unaniem besloten kon worden, dat de jaarrekening 2022, bestuursrapportage en de zogenaamde kaderbrief konden worden vastgesteld. Diverse fracties spraken over o.a. veiligheid, mobiliteit, woningbouw, de N279, onderwijs, gezondheid en het sociaal domein. Vrijwel iedereen vond, dat de begroting van 2024 sluitend moet zijn, maar er op termijn best wat meer risicovol begroot mag gaan worden.

Als SP vroegen wij – zoals gebruikelijk en bijna ritueel - aandacht voor de minima. Een rapport daarover zou voor deze vergadering binnen zijn, maar was er niet. Er werd gemeld, dat met een ingekomen stuk dat gemeld was, maar dat bleek niet waar. Terecht dus, dat SP woordvoerder Ruud Merks (foto) nogal fel reageerde op de zoveelste vertraging. De toezegging, dat er een beeldvormende avond over komt in september helpt mensen die nu net buiten de boot vallen en steeds meer moeite hebben om nog rond te komen nu niet verder. Onze motie om toch nu al de norm op te hogen van 120 naar 130% kreeg echter onvoldoende steun en hebben we daarom ingetrokken. Net als de motie over zorgwonen, waarin we aandacht vroegen voor de toenemende problematiek met betrekking tot wonen en zorg voor ouderen. Zoals bijna gebruikelijk werd gemeld, “dat doen we al”. Waarin coalitiepartijen natuurlijk mee gaan.

Amendementen van HART werden ook ingetrokken en twee andere moties van D’66 en LOKAAL haalden het niet, maar werden wel door de SP gesteund. Het debat werd nergens fel of heftig, zodat je kunt stellen dat het inderdaad algemeen en eensgezind was, maar niet op alle fronten.

Reactie toevoegen

U bent hier