h

Beruchte kruising (2)

16 februari 2024

Beruchte kruising (2)

Foto: SP

LEES MEE EN HUIVER...

De gemeente wil de kruising Floralaan/Boschweg/Madelalaan nu niet verkeersveiliger maken. Het argument; er zijn meerdere vergelijkbare kruisingen van het trace Boschweg/Hoofdstraat. Die moeten ook aangepakt worden! Prima, zeker nodig. En ze zijn al opgenomen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit, aldus de gemeente. Waarom dan wachten ? Als je weet dat allemaal tegelijk aanpakken, zeker niet zal gaan lukken. Dus ga aan de slag met vast deze kruising. Vooral omdat de Floralaan opnieuw ingericht gaat worden. Na eerst aanvullende vragen beraden we ons op verdere actie.

Hieronder leest u de antwoorden.

1. Wanneer worden de werkzaamheden gestart om de Floralaan opnieuw in te richten?  De planning van uitvoering van de werkzaamheden is nu maandag 8 april 2024 – begin juni 2024.
2. Bent u het met mij eens dat de kruising Floralaan/Boschweg een gevaarlijke onoverzichtelijke kruising is? Mede door het verkeer vanuit en naar de Mandelalaan en het verkeer wat o.a. naar de Action gaat.
De betreffende kruising is inderdaad niet ideaal ingericht. In de afgelopen vijf jaar hebben op de betreffende kruising 8 ongevallen plaatsgevonden waarvan 2 met letsel en 6 met uitsluitend materiële schade. De voorrangssituatie is niet altijd duidelijk voor de weggebruiker. De zijstraten sluiten namelijk niet haaks aan op de Boschweg waardoor de betreffende locatie eigenlijk niet één kruispunt is, maar twee T-splitsingen zijn die heel dicht op elkaar liggen. Echter heeft dit te maken met de ligging van kadastrale grenzen en de aansluitende zijstraten. Hier hebben we geen invloed op. Daarnaast is het kruisingsvlak erg groot.

3. Zo ja, wordt genoemde kruising dan ook meteen verkeersveiliger gemaakt? Nee. De kruising is onderdeel van het tracé Boschweg/Hoofdstraat. Dit tracé heeft meerdere vergelijkbare kruisingen. Wanneer je een van deze kruisingen aanpakt, wil je vanuit veiligheidsoogpunt ook meteen de andere kruisingen op het tracé op een uniforme wijze inrichten. Los daarvan willen we verkeershinder ook zo veel mogelijk beperken. Het tijdelijk afsluiten van de betreffende kruising betekent ook dat de grote hoeveelheid verkeer op de Boschweg omgeleid moet worden. Dit zal zorgen voor ernstige verkeershinder. Gezien het feit dat het tracé Boschweg (en ook Hoofdstraat/Europalaan/Rooiseweg) is opgenomen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit van de mobiliteitsvisie willen we de betreffende kruising meenemen in dat project. Zo kunnen we de route in zijn geheel veiliger maken en de verkeershinder beperken.
4. Zo nee, waarom niet? Zie bovenstaande.

Reactie toevoegen

U bent hier