h

Grote steun voor de “rampenmotie” van de SP.

13 april 2024

Grote steun voor de “rampenmotie” van de SP.

Foto: SP

Het was een rommelig debat in de late uurtjes van de raadsvergadering van 4 april.  Over een motie van de SP, die aandacht vroeg voor de financiële ramp die op de gemeenten af dreigt te komen. Omdat het rijk vanaf 2026 flink wil gaan korten op de rijksbijdrage voor de vele taken, die inmiddels vanuit het rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Daarom wordt het ook wel het “ravijnjaar” genoemd. “Zonder geld geen gemeenten” was de titel. Want hoe kun je nou de taken goed uitvoeren voor je burgers als de financiële middelen daarvoor zwaar ontoereikend zijn. Dus vroegen wij in deze motie om  als gemeente Meierijstad het signaal af te geven richting formateurs, Tweede Kamer en het actiecomité Raden in Verzet deze dreigende ramp af te wenden.

 En de interbestuurlijke verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking te herstellen en verankeren. Zodat gemeenten voldoende geld beschikbaar houden voor het uitvoeren van de belangrijke maatschappelijke opgaven die ze hebben. 

Wethouder Goijaarts zei de zorg te delen, maar stelde, dat het college met N50, de R8 en de regio al het signaal had afgegeven dat ze taken zouden teruggeven als de “korting”

zou doorgaan. Waarbij we begrepen, dat de M50,  een groep van 50 gemeenten en ook de R8 en de regio gemeenten en waterschappen omvatten. Wat dus ook wel zal gelden voor de door hem ook genoemde G4, G40, K80 en P10. Voor hem en het college lijkt het dus belangrijker om met dit soort “grote jongens” en dat soort partijen actie te voeren dan om een motie vanuit de eigen raad door te sturen. Woordvoerder Kees van Limpt zei dan ook te begrijpen, dat de wethouder liever geen “boodschappenjongen” wil zijn, maar sprak ook zijn teleurstelling uit over de opstelling van het college hierin. Met een kleine tekstuele wijziging kon de motie toch in stemming worden gebracht en kreeg uiteindelijk steun van 33 van de 37 raadsleden.  (Pvda/Groenlinks stemde tegen) 

Zodat het signaal namens de raad toch verstuurd wordt. In de hoop dat effect heft..

Reactie toevoegen

U bent hier