h

Wijkdiscriminatie in Meierijstad ? 

13 mei 2024

Wijkdiscriminatie in Meierijstad ? 

Foto: SP

"Wanneer je door Veghels Buiten wandelt of fietst  lijkt het, alsof je toch wel in een speciale wijk komt. Want je treft er niet alleen grote hekken aan waarin de naam gebeiteld staat, maar ook een soort van toegangspoortjes waarin de naam Veghels Buiten gegraveerd staat. Met wat vrolijke vogeltjes als toegift. Mag wat kosten!  "   Aldus SP raadslid Kees van Limpt, in deze column...   Benieuwd wat Van Limpt nog meer te vertelllen heeft? Lees dan hieronder zijn hele column..

Foto: SP

Het is ook een mooie wijk, al moeten de bewoners het niet hebben van de nog altijd versteende woonerven, maar toch vooral van het groen eromheen. Want zelfs in de pas opgeleverde en nog naamloze “hoeve”, zoals deze erven heten, is het groen op het erf beperkt tot een klein perk met een enkele boom. De bewoners van de Lambertshoeve zijn erin geslaagd om in overleg met de gemeente wat meer groen in hun erf gerealiseerd te krijgen met ook wat meer bomen. En ze mochten zelfs (in onze ogen wel erg minimale) geveltuintjes aanleggen. 

Foto: SP

Foto : Nog naamloze hoeve  en  de Lambertshoeve met wat meer groen.​ 

Deze mensen hoeven ook niet te klagen want naast de twee dubbele hekken en de zes toegangspoortjes die er langs de Buitendreef zijn geplaatst om hun “prestigewijk” op de kaart van Meierijstad te zetten, zijn er ook in hun “achtertuin” nog vijf fraaie hekwerken neergezet met de naam van hun wijk erin gebeiteld. En natuurlijk de bijbehorende vogeltjes. Hebben zij zo te zien bovendien die strook grond aan hun toch al riante tuinen kunnen toevoegen. Wel vreemd als je leest in de stukken van vergunningverlening, toezicht en handhaving, dat er voor Veghels Buiten nog steeds een apart handhavingstraject blijft gelden. Hierop handhaven is dus blijkbaar niet nodig.

Wat verder opvalt in deze “hoeve” is de parkeervoorziening. Voor de tien woningen zijn er in de twee parkeerschuren maar liefst twintig parkeerplekken gerealiseerd. Met daarnaast nog een stuk of vier parkeerplekken zonder dak. Ze mogen dan ook niet op hun erven parkeren, maar het vinden van een plek is geen enkel probleem. Ruimte zat voor auto’s. Ook op andere woonerven in Veghels Buiten zoals op “de Omgang”, waar naast grote koopwoningen ook een aantal (sociale) huurwoningen zijn gebouwd is er een groot aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor de bewoners. 

Hoe anders is het dan gesteld met wijken in Meierijstad die het wat minder getroffen hebben. Waar op een veel kleiner oppervlak veel meer woningen staan met veel minder groen in hun omgeving. Dus geen verhouding van ongeveer 50% bebouwing en 50% groen in de omgeving. Waar het vinden van een parkeerplek een ramp is, zoals wij hoorden van bewoners tijdens ons bezoek aan Bloemenwijk in Schijndel. Als de tweedeling die in Nederland zichtbaar is en dus ook Meierijstad raakt ergens in beeld komt is het wel in dit soort situaties. Om over gelijkwaardigheid maar te zwijgen.

En dan kun je dit soort wijken als Veghel Zuid of de Bloemenwijk in Schijndel wel aandachtswijken noemen en er mooie borden neer zetten over wijkaanpak en “bewoners” in hun kracht zetten”, maar de vraag is of je die mensen écht bereikt?

Foto: SP

Mooie “reclameborden” om je als gemeente te profileren zijn beslist geen garantie voor het wegnemen van het gevoel bij inwoners, dat er met twee maten gemeten wordt. Of dat je zelfs zou kunnen spreken van wijkdiscriminatie. Geen wonder dus, dat het stemgedrag in de genoemde wijken zo wezenlijk verschilt van dat in Veghels Buiten. Wanneer je je als mens niet voldoende gezien en gehoord voelt en constateert dat het elders in je gemeente zoveel anders kan met investeringen in “promotiemateriaal” en de luxe van parkeerplekken waar jij alleen van kunt dromen, omdat en bijvoorbeeld veel busjes staan van arbeidsmigranten die ook bij jou in de wijk wonen en jij dus mis grijpt,zal het sentiment van “oneerlijkheid’ blijven domineren. En welke krachten spelen dan op? vraag je je dan af. En wat is de oplossing om hier verandering in te brengen.

Wie het weet mag het zeggen.

Foto: SP
Nog altijd de beste manier om mensen echt te bereiken.

Reactie toevoegen

U bent hier