h

Ans Willems

Hallo! Ik ben Ans Willems, samen met mijn partner woonachtig aan de Veghelse kant van het toekomstige Meierijstad. We genieten er sinds kort van ons pensioen en zoveel vrije tijd, ja dat is inderdaad genieten. Maar met evenveel plezier was ik voorheen tientallen jaren werkzaam in de kinderopvang in Eindhoven, eerst als pedagogisch medewerker, later als manager en OR-lid. Met een gezamenlijk doel voor ogen in een goede sfeer samenwerken en ieders kwaliteiten tot zijn recht laten komen, dat wilden en dat deden we.

Zo'n 2,5 jaar geleden was ik blij verrast toen bleek dat de SP-afdeling Veghel op dezelfde manier te werk gaat. Als SP-lid (vanaf 1999) bracht ik tot dan toe wel de Tribune en de ZO-krant rond, maar daar bleef het bij. Na een keer een interessante vergadering te hebben bijgewoond voelde ik me echter al gauw geroepen actiever te worden in de gelederen.

Foto: SP

Vanwaar nu juist de SP?

Misschien begon het toen ik als kind discussies hoorde tussen mijn op de VVD stemmende vader en mijn opa, die overtuigd socialist was. Opa (boerenzoon, zelf hoofd van de Lagere School in zijn dorp) bracht zijn idealen ook in praktijk, o.a. door zich in te zetten voor de positie van de boeren. Toen hij daar na 25 jaar een lintje van de koningin voor kreeg weigerde hij dat. Want ja, een boer die 25 jaar hard werkt krijgt toch ook geen lintje, dus waarom hij dan wel?
Na de middelbare school ging ik naar de Sociale Academie, zoals bekend een nogal links wereldje. Ik liet me daar verder inspireren en vormen. Al met al was de SP voor mij een logisch vervolg.  

En nog steeds is de SP de partij waar ik in geloof. Het dichten van de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, het realiseren van goede huisvesting voor iedereen,  een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico: er is nog zoveel werk aan de winkel! In dorpen, steden en provincie werpt meebesturen inmiddels vruchten af, en ook landelijk is de SP daar zeker klaar voor. Tegelijkertijd is er niks mis met oppositiepartij zijn. In de Tweede Kamer scherpt de SP het parlementaire debat aan en veel door de SP ingediende moties worden aangenomen.
Onder populisme versta ik: zonder werkelijk betrokken te zijn vlak voor verkiezingen kiezers naar de mond praten, om daarna gewoon weer een andere koers te varen. Dit zul je bij de SP nooit aantreffen! Een partij die zo trouw is aan haar (en mijn) principes, zo'n partij ben en blijf ik ook graag trouw.
Binnen de afdeling Meierstad ben ik van plan mijn schouders te zetten onder wat te maken heeft met de sector zorg. Helaas moet die in ons land zware stormen doorstaan. Ziet u dit als kiezer ook en wilt u daartegen in verzet komen? Zeg dan net als ik bij de komende gemeenteraadsverkiezingen: JA Meierijstad, nu SP!

U bent hier