h

Kees van Limpt

06 12206199

Na veertig jaar in het onderwijs te hebben gewerkt als leerkracht en leidinggevende,  ben ik in 2011 met pensioen gegaan. (Geboren (1947 )Naast gaan zingen in een koor, lange wandelingen maken en tennissen ben ik actief geworden in de afdeling van de SP van de toenmalige  gemeente Veghel. Daar werd ik in 2014 lijsttrekker en na de verkiezingen fractie -voorzitter van een driekoppige fractie die voor de SP in de raad gekozen was. We hebben daar constructief oppositie gevoerd en het toenmalige college daar kritisch gevolgd.

Als snel kwam de fusie van Veghel met de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode in beeld en voerden we gesprekken met de fractie uit Schijndel om te komen tot een SP-fractie voor de nieuw te vormen gemeente. Daar werd ik de nummer twee op de lijst en vanaf 2017 ben ik voor de SP raadslid van Meierijstad. Waar we ook met drie leden deze mooie partij mogen vertegenwoordigen. Ook nu weer vanuit de oppositie.

Waarom SP ?

Dat ik voor de SP heb gekozen heeft te maken met mijn grote rechtvaardigheidsgevoel en ervaringen met ziekte en psychiatrische problemen in mijn omgeving. Die me veel leerden over afhankelijkheid, onmacht en de noodzaak van solidariteit. Met een positieve en strijdbare insteek wil ik me inzetten voor mensen, die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen. Met creatieve ideeën voor woningbouwprojecten en zorgzaken.

De groeiende focus op geld en eigenbelang bestrijden en ook de arrogantie van de macht. Werken aan een meer rechtvaardige wereld en gemeente. Waarin eerlijk delen en je medeverantwoordelijk voelen voor de maatschappij waarin je leeft kernpunten zijn. Met speciale aandacht voor sociale woningbouw, goede zorg en oog voor de zwakkeren. Kortom:

strijden voor een sociale samenleving en tegen de toenemende tweedeling.

U bent hier