h

10. Aandacht voor iedereen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar je moet het verleden kennen om de toekomst aan te kunnen. Alle leeftijdsgroepen vragen onze inzet.

De vergrijzing van onze samenleving en ook onze gemeente vraagt niet alleen voor senioren meer aandacht, maar voor alle leeftijdsgroepen. Iedereen heeft hier immers mee te maken. Maar we mogen andere doelgroepen niet vergeten of het gevoel geven dat ze uit beeld raken. Oog dus voor iedereen die niet goed in staat is om voor zichzelf op te komen. Meer inzet voor deze mensen mag zeker van ons als SP verwacht worden. Eerlijk delen geldt voor ons ook waar het aandacht voor iedereen betreft. Dus:

  • Consultatiebureau, kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie, peuterspeelzaal, onderwijs, zwemles en sport, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, speelgelegenheden, cultuuractiviteiten en armoede­bestrijding bij kinderen. Allemaal punten die goed geregeld moeten zijn in een gemeente die eerlijk delen hoog in het vaandel heeft.
  • Ontmoetingsplekken voor jongeren, voorlichting op het gebied van roken, alcoholgebruik, gokverslaving, overgewicht en drugs, actie bij schoolverzuim en criminaliteit, jongerenwerk, sport en cultuur ook voor de groep van 12 tot 23 jaar krijgt de nodige aandacht.
  • Er komt een krachtige seniorenagenda voor de korte, middellange en lange termijn. Waarin allerlei onderwerpen worden opgenomen op het terrein van zorg, wonen, welzijn en leefbaarheid.
  • De seniorenraad Meierijstad wordt als gesprekspartner van de gemeente serieus genomen en voert regelmatig overleg over actuele zaken.
  • Werken aan een inclusieve samenleving. Toegankelijkheid waarborgen en inbreng op alle gebieden.
  • Bouwen van gezinshuizen waar zorg en begeleiding geboden kan worden aan mensen die wat meer begeleiding nodig hebben.

 

 

U bent hier