h

4. Bestrijden van armoede

Nog steeds groeien met name veel kinderen op in armoede. Onacceptabel in een rijke gemeente. Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden.

We leven in een rijk land, waar vele mensen het uitgesproken goed hebben. Maar ze hebben vaak geen oog voor de andere kant van de medaille, de groter wordende groep die het minder goed getroffen heeft. Los van eigen verdienste of schuld. Met name zzp-ers zitten soms op de grens van verborgen armoede. Iedereen kan in armoede of schuldhulpverlening terecht komen. In elke schoolklas zitten wel 3 of 4 kinderen die opgroeien in armoede en door de coronamaatregelen worden er dat steeds meer. Om daarin verbetering aan te brengen willen we:

  • Een goede armoederegeling met het accent op bestrijding van kinderarmoede. Onderzoek naar de relatie tussen armoede en gezondheid bij kinderen en passende maatregelen om het welzijn van kinderen te bevorderen.
  • De schuldhulpverlening moet zo georganiseerd worden, dat snelle interventies mogelijk zijn en vroegsignalering de norm wordt .Een goede samenwerking tussen verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars en gemeente moet voorkomen, dat juist hier problemen ontstaan.
  • Met fors stijgende energieprijzen is ook energiearmoede een steeds groter risico voor bepaalde groepen. Ook hier geldt: tijdig ingrijpen en hulp bieden. Zeker geen kinderen (letterlijk) in de kou laten staan.
  • De sociale regelingen breiden we uit. De bovengrens van het recht op bijzondere bijstand gaat naar minimaal 130% van de bijstandsnorm. Hier strijden we al jaren voor en dat zullen we blijven doen. Zorgen dat het maximale pakket ook daadwerkelijk terecht komt bij kinderen die in armoede opgroeien.
  • Verhogen van het minimumloon naar 15 euro per uur en de daaraan gekoppelde verhoging van AOW en bijstand blijven ook onze inzet houden.
  • Om vereenzaming te voorkomen is aangepast openbaar vervoer wezenlijk. De regiotaxi blijft een goede regeling voor de mobiliteit van met name ouderen en mensen met een beperking.
  • Het actueel houden van de sociale kaart en deze voortdurend onder de aandacht brengen van de burgers, zodat die weten waar ze recht op hebben.

U bent hier