h

5. Zeggenschap over eigen buurt, wijk of dorp

Deskundigheid van mensen in en over hun eigen leefomgeving moeten we beter benutten. Door hen meer zeggenschap daarover te geven zonder gemeentelijke taken op hen af te schuiven.

Schaalvergroting als bijvoorbeeld een fusie van drie gemeenten levert niet op alle fronten voordeel op. De burgers komen verder op afstand ten opzichte van hun raadsleden en bestuurders. Daarom is het – zeker in een gemeente als Meierijstad met dertien kernen en vele wijken – van belang, dat kernen en wijken “stem krijgt” in zaken die hen direct betreffen. Daarvoor is nodig dat:

  • Niet “de politiek” plannen verzint, maar bewoners zelf meer regie krijgen over hun eigen woonomgeving op diverse terreinen als volkshuisvesting, speelgelegenheid, veiligheid en zorg in de wijk.
  • Betrokkenheid en deskundigheid wordt benut bij alle zaken die de kern of de wijk raken. Met faciliteiten die dat mogelijk maken.
  • Dorpsraden en wijkverenigingen regelmatig overleg hebben met de buurtadviseur van de gemeente en tijdig geïnformeerd worden over eventuele zaken die spelen en vanaf het begin betrokken worden in het oplossings-/veranderingsproces.
  • Deze raden/verenigingen als de “ogen, oren en mond” van de wijk of kern als zodanig moeten worden gewaardeerd.
  • Bewoners hulp krijgen bij het organiseren van activiteiten, maar niet worden ingezet om problemen op te lossen. Ze mogen niet dienen als afschuifsysteem of verlengstuk van de gemeente.
  • Procedures versimpeld worden en ondersteuning gegeven waar dat kan.
  • De gemeente verantwoordelijk blijft voor onderhoud van de openbare ruimte.

U bent hier