h

6. Oog voor natuur en duurzame energie

Onmisbare elementen in een goed leven: natuur en duurzaamheid. Daarvoor aandacht vragen en erin investeren is noodzaak. Geen gigantische windmolens en zonneparken als niet eerst alle daken vol liggen met zonnepanelen.

De klimaatcrisis waarin we ons nu bevinden drukt ons als mensen nadrukkelijk met de neus op het feit, dat we onze aarde aan het misbruiken zijn. En de wal het schip dreigt te gaan keren. Dat is op wereldschaal, maar heeft ook zeker een link met onze eigen verantwoordelijkheid, die we daar als burger en lokale overheid voor willen nemen. Zegt iets over de cultuur, waarin we leven. Hoe creatief willen we zijn in onze bijdrage aan een leefbare wereld. En wat zou de gemeente hieraan kunnen bijdragen? Wij denken aan het volgende:

 • De natuur versterken door bomen en struiken beperkt te kappen en zoveel mogelijk nieuwe (tijdig) aan te planten. Bermen inzaaien met bloemen en burgers motiveren hun tuinen van meer groen te voorzien.
 • De versteende woonerven in Veghels Buiten vergroenen. Eigen slogan “tegel eruit, groen erin” hier waar maken.
 • Vrijkomende agrarische bebouwing benutten om ‘wonen in het groen” mogelijk te maken.
 • In klimaat- en duurzaamheidsbeleid naast de milieukant ook oog te hebben voor de sociale kant. Meedoen mag niet afhangen van het feit of mensen het kunnen betalen.
 • Bij aanleg van windmolens en zonneparken 50% van de opbrengst voor de burgers.
 • Alle ruimte voor energiecoöperaties die actief willen zijn bij opwekken en verdelen van energie.
 • Onderzoek naar gebruik van restwarmte van bedrijven voor verwarming van woningen.
 • Werken aan een cultuur waarin medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid als vanzelfsprekend ervaren wordt.
 • Bescherming van onze natuurgebieden en ons cultuurhistorisch Landschap behouden. Heemkundekringen en natuurorganisaties als IVN zijn onmisbaar om vinger aan de pols te houden.
 • Handhaven is belangrijk en moet beter. Meer Boa’s aantrekken.
 • Handen af van Wijboschbroek.

U bent hier