h

8. Eerlijk werk voor eerlijk loon

Een aanvalsplan gericht op ondersteuning van werkende armen. Om van “overleven” te komen tot echt kunnen leven.

Het bedrijfsleven in Meierijstad krijgt voldoende armslag om te ondernemen. Maar bedrijven moeten zich ook medeverantwoordelijk voelen voor de mensen die ze in dienst hebben en voor de gemeente en maatschappij waarvan ze deel uitmaken. Verhoging van het minimumloon ligt op hun bordje. Dat van de AOW ligt bij het rijk, van de bijstand bij de gemeente. Deze drie-eenheid is verantwoordelijk voor de inkomenszekerheid en het welzijn van mensen.

Daarom is nodig dat:

 • Er veelvuldig en goed overleg is tussen gemeente, bedrijfsleven (POM) en vakbonden met afbakening van inzet en verantwoordelijkheden.
 • Over huisvesting van arbeidsmigranten moeten goede afspraken gemaakt worden.
 • Inzet van sociale werkbedrijven als IBN en WSD, die plaats bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,  gecontinueerd wordt, die plaats bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Eerlijk werk voor eerlijk loon de norm is, dus geen werk onder het minimumloon.
 • Verdringing van werk door gedwongen inzet van vrijwilligers voorkomen wordt.
 • Aandacht en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Bedrijventerreinen alleen uitbreiden als het werkgelegenheid brengt.
 • Verhoging van het minimumloon naar 15 euro per uur.
 • Extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, als motor voor werkgelegenheid. Ook de effecten van corona op deze sector meenemen.
 • De Monitor Brede Welvaart is voor ons leidend bij beoordeling van voorstellen.
 • Geen verbreding van de N279 richting Helmond. Dit voorkomt het onnodig aantrekken van met name extra vrachtverkeer. Wat niet in Meierijstad hoeft te zijn.
 • De geplande verbindingsweg naar de bedrijventerreinen in Veghel via bestaande infrastructuur realiseren

U bent hier