h

Bijeenkomst bewoners Peellandstraat e.o.

17 maart 2006

Bijeenkomst bewoners Peellandstraat e.o.

Op 17 maart heeft SP-Veghel een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van de met sloop bedreigde huizen aan de Peellandstraat, de Jonghstraat, Kraijenhoffstraat en de Deken Snoecxstraat. Deze avond is het bewonerscomité opgericht.

Bewoonster Wendy leest de brief voor die zij heeft geschreven aan minister Dekker van Volkshuisvesting

De avond werd gehouden in wijkgebouw "De Zeven Eiken", dat ook dreigt te verdwijnen door de sloopplannen. De zaal zat bijna helemaal vol met bezorgde buurtbewoners. Zij luisterden eerst naar onze voorzitter Anita Oerlemans, die uitlegde dat Woonbelang veel geld wil verdienen aan de sloop van hun woningen. Ook legde Anita uit dat het belangrijk is dat de bewoners zich organiseren om inspraak af te
dwingen en dat de SP een bewonerscomité zal ondersteunen met raad en daad.
Daarop kwam Paulus Jansen, stedebouwkundige en SP tweede kamer fractie-assistent, aan het woord. Hij wees erop dat er per huurwoning elk jaar ruim 1000 euro gereserveerd moet worden voor onderhoud en dat dat bedrag bij sloopplannen vaak jarenlang opgepot wordt omdat er geen onderhoud meer gepleegd wordt als de woningbouwcorporatie sloopplannen heeft. Ook vertelde hij dat renovatie meestal veel voordeliger is voor de huurders omdat dan de huurverhoging beperkt kan blijven tot zo'n 40 euro per maand. Ook is renovatie beter omdat dan het aantal huurwoningen niet daalt. Verder gaf Paulus Jansen een aantal voorbeelden van acties tegen de sloop die geslaagd waren. Het cruciale element was altijd een goede bewonersorganisatie.
Tenslotte las een van de bewoonsters uit de buurt, Wendy, een brief voor die ze aan minister Dekker van Volkshuisvesting had geschreven. Zeer treffend tekende zij de sociale samenhang van de buurt, die voor de, veelal oudere, bewoners een van de belangrijkste redenen is om in deze wijk te willen blijven wonen.
Daarop gaven ruim twintig mensen zich op voor het bewonerscomité.

U bent hier