h

Leegstand bij woningnood is niet toelaatbaar

30 maart 2006

Leegstand bij woningnood is niet toelaatbaar

Op de Lidwinahof komen steeds meer huizen leeg te staan. Huis&Erf wijst ze niet meer toe. Dát terwijl de lijst van woningzoekenden in Schijndel groter is dan ooit tevoren. Dat de bejaardenhuisjes niet meer voor onbepaalde tijd verhuurd worden is logisch. Want als de bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning zijn goedgekeurd kan er nieuwbouw plaats vinden. Maar voor het zo ver is, is er nog veel water door de Aa gegaan.
Veel urgent woningzoekenden zijn al behoorlijk uit de brand als zij er een tijdelijk huurcontracxt kunnen krijgen.

Dit blokje van twee huizen op de Lidwinahof staat leegDit blokje van twee huizen aan de Lidwinahof staat leeg

Afspraak was: geen leegstand maar tijdelijk verhuren

Bij de aankondiging van de nieuwbouwplannen met Huize Lidwina en de plannen met het Lidwinahof zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en de bewoners. Als als een woningen leeg komt wordt die tijdelijke verhuurd. Dat is een goede afspraak, want er is veel woningnood. Ook met rijdelijke woonruimte zijn veel mensen geholpen.
Verhuur voorkomt een onaanvaardbare situatie voor de achterblijvende bewoners. Ten eerste is het niet prettig wonen als de woningen rondom leeg staan. Maar dit zorgt ook voor het risico van verval van de woningen. Dat is een situatie die je niet moet willen, zeker niet als sociale verhuurder.
Twee van deze huisjes staan leegTwee van deze 4 huisjes staan leeg

Er staan tenminste 5 van de 30 huisjes leeg

In het begin houdt Huis&Erf zich aan de gemaakte afspraak. Er zijn enkele huisjes tijdelijk verhuurd. Wij constateren echter ook dat er momenteel een onaanvaardbare leegstand ontstaat. Met andere woorden, de bouwvereniging houdt zich niet meer aan de afspraak.
Ook dit huisje staat leegOok dit huisje staat leeg

Er wordt nog niet gebouwd, dus tijdelijk blijven verhuren!

 leegstand bij woningnood is onaanvaardbaarDe enorme wachtlijst geeft aan dat velen zitten te springen op huisvesting. Diversen van hen zijn al geholpen met tijdelijke huur. Voordat er echt met de nieuwbouw op het Lidwinahof begonnen kan worden, zal er nog wel enige tijd verstrijken. Er moeten nog wat procedures gevolgd worden. Het is niet onmogelijk dat het nog 2 jaar duurt voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Tonnie Wouters: "wij zijn van mening dat het onaanvaardbaar is om huisje leeg te laten staan waar nog goed in te wonen is. Jongeren en of mensen in noodsituaties zijn met tijdelijke huur vaak ook al geholpen."

Brandbrief naar Huis&Erf

Om haar woorden kracht bij te zetten heeft raadslid Tonnie Wouters een brandbrief naar Huis&Ef gestuurd. Ook heeft zij de gemeente gevraagd spoedoverleg te organiseren en haar in de raadsvergadering van 13 april over het resultaat daarvan te informeren.

 

actiepagina Lidwinahof tegen leegstand

 

U bent hier