h

Wonen - Woonmeij

9 februari 2021

Succes! Huren van sociale huurwoningen worden bevroren

Foto: SP

Een voorstel van de SP is vandaag aangenomen om de huren van
mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen. SP-fractie voorzitter Ruud Merks reageert veheugd op het nieuws:  Dit is goed nieuws voor heel veel huurders.  Met huurders voeren we al tijden, hier in Meierijstad en met vele andere SP afdelingen door het hele land , actie."  Al drie keer eerder werd een SP voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren weigerde dit uit te voeren. Maar nu de Tweede Kamer ook stelt dat de huren bevroren moeten worden, moet ze dit uitvoeren.' Het aannemen van dit voorstel betekent dat de huurverhoging op 1 juli voor sociale huurwoningen niet doorgaat.

Lees verder
3 juli 2020

Sociale woningbouw komt maar niet van de grond.

Foto: SP

Het stond is alle verkiezingsprogramma’s, er is al heel veel over gesproken, diverse moties en amendementen zijn erover ingediend, maar het wil maar niet lukken. Voldoende sociale woningbouw realiseren in Meierijstad. Ondanks mooie woorden in de woonvisie, waarover eerst wel een jaar gepraat moest worden. Ondanks  de gemaakte prestatieafspraken met de corporaties. Ondanks ambities en afspraken. Zoals bij projecten vanaf vier woningen moet een kwart sociale koop of huur zijn.

Lees verder
24 juni 2020

Wanneer stopt het?

Wanneer stopt het?  Dat was gistermiddag, de kernvraag, tijdens het gesprek dat een SP-delegatie (raadsleden Wouters en Merks) had, met de directeuren Wonders en Van Vucht (resp. Woonmeij en Area.)  Wanneer stoppen de jaarlijkse huurverhogingen? Waarom ieder jaar de woonlasten van huurders omhoog jagen, terwijl het NIBUD, vorig jaar al aangaf dat 25% van alle huurders (800.000! huishoudens) al klem zitten. En het ligt al in de lijn der verwachting van het, dat als gevolg van de "coronacrisis", dit drastisch gaat stijgen. Wanneer is de bovengrens bereikt, voor een sociale huurwoning? Op dit moment is dat € 737,14. per maand!! Is dit nog sociaal te noemen?

Foto: SP
   Zes broden, geeft het bedrag weer, van de gemiddelde huurstijging per maand!!. Dit hebben huishoudens dus maandelijks minder te besteden
Lees verder
14 juni 2020

Verbeteren woningbouwregie: doekje voor het bloeden!

Met een “plan van aanpak woningbouwversnelling 2020” wil het college de regievoering op de woningbouwproductie versterken. Door te werken met meer flexibiliteit dan aangegeven staat in de woonvisie. Waar is opgenomen, dat bij bouwprojecten van meer dan vier woningen een kwart ervan in de sociale sector moet vallen. En dat is een heel goed uitgangspunt om aan de vraag naar meer sociale huur- en koopwoningen te voldoen. Maar het college wil echter hun eigen doelstelling wijzigen. En wel op een heel slimme manier. Want ze stellen voor om projectontwikkelaars (sorry, ze worden ontwikkelpartners genoemd) de mogelijkheid te bieden om hun verplichte deel “sociaal” af te kopen. Een compensatieregeling dus. De “partner” wordt dan verplicht om een bijdrage te storten in wat ze een vereveningfonds noemen. Met andere woorden: ze kunnen voor € 11.600 hun “plicht” afkopen. Een schijntje op een project met dure huizen.

Lees verder
9 juni 2020

Senaat steunt SP opnieuw: stop de huurverhoging!

 

SP-senator Tiny Kox is blij dat wederom een meerderheid van de
Eerste Kamer steun geeft aan zijn dringende oproep aan de regering om in deze crisistijd een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor ruim 3 miljoen Nederlandse huurders.

Foto: SP
Kox: ‘Ik mag toch hopen dat na deze
tweede uitspraak op rij van de Senaat, minister Ollongren eindelijk snapt dat zij zal moeten buigen voor de wil van het parlement. Temeer omdat de Kamer vandaag, via mijn motie, ook expliciet uitspreekt dat "het in het goede verkeer tussen regering en parlement betaamt dat de
regering in beginsel een motie van de Kamer uitvoert". Een minister die dat weigert, plaatst zich tegenover de volksvertegenwoordiging - en vraagt om politieke problemen.’
Lees verder
2 mei 2019

Huur te duur!!!!!

Foto: Pixabay.com / Pixabay.com

Voor veel mensen is dit de harde werkelijkheid. Elke maand zijn de woonlasten die er mede voor zorgen dat er financiële problemen zijn of kunnen ontstaan. De huurstijgingen in de sociale sector moeten aan banden gelegd worden. Een eerste stap lijkt gezet te kunnen worden.

Lees verder
10 december 2018

Prestatieafspraken: veel woorden, geen daden.

Foto: SP

Tijdens een beeldvormende avond op 6 december presenteerden de woningbouwcorporaties de prestatieafspraken, die zij samen met de gemeente Meierijstad hebben gemaakt. Met doelen voor het jaar 2019. Ook hier veel mooie woorden, een groot aantal aandachtspunten als dynamiek, duurzaamheid, welzijn en zorg. Samenwerking is het belangrijkste thema. En de grondprijs komt nog ter sprake. Zorgen ook over de stijgende bouwkosten worden genoemd. Maar concrete cijfers over wat er waar en wanneer gebouwd worden ontbreken totaal.

Lees verder
26 september 2018

0 extra (tijdelijke) huurwoningen tot nu toe

In het Brabants Dagblad van 22 september een artikel: de missie is mislukt: 0 extra huurwoningen. In de tekst van het artikel wordt duidelijk dat bij de woningcorporaties Area en Woonmeij de voorkeur ligt voor sociale woningbouw bij permanente huurwoningen. En dat er een gebrek is aan gronden of gebouwen ook voor tijdelijke huurwoningen.

Lees verder
19 januari 2018

Wethouder laat Boschweg in de kou staan

"Bloemenwijk Schijndel baalt van onderzoek naar Kajuit." Het hele traject dat wij hebben afgelegd wordt in de prullenbak gegooid". "Ik voel me bedrogen en belogen door Meierijstad".  Zo begon SP fractievoorzitter Ruud Merks zijn betoog over de gang van zaken rondom het wijkgebouw op de Boschweg. Het waren enkele citaten van bewoners, die hiermee hun visie gaven over de plannen van het college. Merks kon zich dat wel voorstellen. 

Lees verder
14 december 2016

Bouwvereniging Huis en Erf: Nog niet goed

Het gaat niet goed bij bouwvereniging Huis en Erf. In 10 jaar tijd komt er voor de vijfde keer een nieuwe directeur-bestuurder. De sinds 10 jaar geleden ingevoerde twee-lagen structuur,
een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht, is duidelijk geen succes. Huis en Erf is gelukkig wel nog een vereniging. Maar sinds de twee-lagen structuur mogen de leden niet meer hun voorzitter en bestuur kiezen. 
En heeft de directeur-bestuurder, Marcel Meulen, het alleen voor het zeggen. En moet de Raad van toezicht controleren. Natuurlijk moet je de directeur vervangen als hij niet goed functioneert. Je kunt je ook afvragen of de Raad van Toezicht de afgelopen drie jaar de directeur wel voldoende heeft gecontroleerd en heeft gecorrigeerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier