h

Gemeente zegt: pas sloop als 70% instemt!

26 april 2006

Gemeente zegt: pas sloop als 70% instemt!

Naar aanleiding van de sloopplannen van Woonbelang heeft de Socialistische Partij schriftelijke vragen aan de gemeente gesteld.
Wij vroegen onder andere: Is er reeds een sloopvergunning afgegeven en zo nee, bent u het met ons eens dat deze vergunning slechts dan pas verleend kan worden als er aangetoond is dat er voor de sloopplannen draagvlak is onder de meerderheid van de bewoners?

De gemeente antwoordt dat ze pas een sloopvergunning afgegeven als minimaal 70% van de bewoners instemt met de reconstuctie.

De SP heeft meteen de bewoners op de hoogte gesteld dat dat betekent dat zij u de sloopplannen kunnen tegenhouden!
Als 65 van de 92 mensen aangeven dat ze gewoon in hun huidige woning willen blijven wonen, gaat het hele plan niet door.
Daarom neemt de SP het initiatief tot het inventariseren van het aantal voor- en tegenstemmers. We vragen elke bewoner om aan te geven of ze voor of tegen de reconstuctie zijn.
Samen met het bewonerscomite "Gouden Grond" willen we deze inventarisatie snel afronden omdat Woonbelang al veel mensen aan het herhuisvesten is. Als we niet snel zijn, is het aantal van 65 misschien niet meer haalbaar.

U bent hier