h

Directeur wijst verzoek af, leden zetten door

21 juni 2006

Directeur wijst verzoek af, leden zetten door

Directeur/bestuurder Phiferons van Huis&Erf reageert negatief op een verzoek van 55 leden om een extra ledenvergadering van de bouwvereniging. Het huurbeleid is niet aan de ledenvergadering, is de samenvatting van zijn reactie.
Tonnie Wouters –de initiatiefneemster—is het niet eens me deze reactie: ‘in december is toegezegd dat er met de leden gesproken wordt over de extra huurverhogingen die Huis&Erf vraagt als er een nieuwe huurder in het huis komt. Dus heeft het nu geen pas om je met haarkloverijen aan deze toezegging te onttrekken.’

Wouters doelt op de ledenvergadering in december. Daar werd een motie ingediend over de extra huurverhogingen. Deze motie werd niet in stemming gebracht, omdat de voorzitter toezegde dat dit onderwerp in het voorjaar met de leden besproken zou gaan worden.
Pikant detail: de voorzitter deed deze toezegging, na overleg met de heer Phiferons.

SP-leden hangen spandoek op tegen extra huurverhogingSP-leden hangen in de Kastanjestraat een spandoek op tegen de extra huurverhoging

Extra huurverhoging = overbodig

 

  • De extra huurverhoging is onnodig, de bouwvereniging in financieel zeer gezond.
  • De extra huurverhoging is onwenselijk omdat zij goedkope huizen in één klap bijna onbetaalbaar maakt voor de nieuwe huurder. Een nieuwe huurder die geen keus heeft, voor hem is het slikken of stikken.
  • De extra huurverhoging is onverstandig, omdat het aantal goedkope huurhuizen daalt en nóg meer mensen afhankelijk worden van huurtoeslag (de opvolger van huursubsidie) terwijl daarop al jaren op rij bezuinigd wordt.

Kortom: de extra huurverhoging als er een nieuwe huurder in het huis komt is overbodig

Organiseert u deze extra ledenvergadering niet, dan die wij het

In een brief aan de directeur/bestuurder laat Wouters weten het niet eens te zijn met zijn reactie. Wouters geeft de directeur/bestuurder de keuze: u organiseert de toegezegde extra algemene ledenvergadering of wij doen het. De statuten van de bouwvereniging voorzien in deze mogelijkheid als tenminste 15 leden daarom vragen. In dit geval deden 55 leden het verzoek om een extra vergadering.

 

Brief van Tonnie Wouters aan Phiferons (pdf-bestand)
Artikel 6 mei 2006: leden dringen aan op extra ledenvergadering
artikel 2 janurai 2006: financiële positie van HUis&Erf was en is goed

 

U bent hier