h

SP komt op voor kleinere raadsfracties

28 februari 2007

SP komt op voor kleinere raadsfracties

Via de griffie van de gemeenteraad kreeg Ruud Merks het verzoek om deel te nemen aan een visitatie die Huis&Erf laat verrichten. De fractievoorzitters van de drie grootste fracties zijn hiervoor door de corporatie uitgenodigd.

Ruud heeft als volgt gereageerd:

  • Wil je namens onze fractie, Huis en Erf bedanken voor de uitnodiging. Het is nooit verkeerd dat men graag de mening van de raad wil weten.
    Maar de raad, dat zijn niet alleen de drie grootste fracties, daar horen alle fracties bij, hoe groot ze ook in aantal mogen zijn. Wij van de SP willen graag meedoen, als alle fracties hiervoor worden uitgenodigd.

Waarom Merks zo heeft gereageerd? Want hij had toch ook verguld kunnen zijn met de uitnodiging, die ook een erkenning is van de positie van de SP in de gemeenteraad en in Schijndel...
Merks: 'de raad bestaat uit meer dan alleen de drie grootste fracties. Als men graag meningen wil weten, dan telt elke mening en niet alleen die van de grootsten.'

U bent hier