h

Hulpinformatiedienst SP Veghel: Tekortkomingen in toewijzingsbeleid Woonbelang Veghel

6 juni 2007

Hulpinformatiedienst SP Veghel: Tekortkomingen in toewijzingsbeleid Woonbelang Veghel

De hulpinformatiedienst van de SP Veghel heeft de afgelopen maanden diverse meldingen gekregen van teleurgestelde en soms boze woningzoekenden in Veghel die geconfronteerd worden met een weinig transparant toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen door Woonbelang Veghel. Burgers die als ‘urgente gevallen’ om een betaalbare sociale huurwoning vragen voelen zich niet altijd serieus genomen.

Zij adviseert burgers die soortgelijke ervaringen hebben altijd een schriftelijke afwijzing van Woonbelang te verlangen, zodat daartegen formeel bezwaar kan worden gemaakt. Voor advies kan men op telefonische afspraak terecht bij het tweewekelijkse ‘sociaal spreekuur’ van de SP.

In Veghel heeft de gemeente de regie op het huurbeleid van sociale huurwoningen en is Woonbelang op basis van een tussen beide partijen gesloten woonconvenant de uitvoerder hiervan en het daarin beschreven woonbeleid.
De meldingen die de SP-hulpinformatiedienst krijgt hebben betrekking op de volgende zaken:
- het geen oog hebben voor de sociale problematiek van de aanvrager
- het niet serieus nemen van het urgente karakter van de aanvraag
- het onvoldoende duidelijk kunnen maken welke criteria voor urgente gevallen worden gehanteerd
- het meten met twee maten
- het niet transparant maken van het woningtoewijzingsbeleid
- het niet duidelijk en beargumenteerd afwijzen van een aanvraag
- het niet informeren van de aanvrager over bezwaarmogelijkheden en procedure.

De hulpinformatiedienst adviseert Veghelse burgers die hiermee in de afgelopen tijd ook negatieve ervaringen hebben opgedaan in de contacten met Woonbelang met haar contact op te nemen (tel. 06-18559561).

Ook kan men met deze ervaringen en andere sociale en maatschappelijke hulpvragen terecht op het eerstvolgende ‘sociaal spreekuur’ dat wordt gehouden op maandag 11 (en 25) juni a.s. tussen 18.30-19.30 uur in het wijkgebouw De Peppelhof in Veghel.
Tijdens de zomervakantie (juli / augustus) is er geen ‘sociaal spreekuur’. Wel is de Hulpinformatiedienst in deze periode telefonisch bereikbaar.

U bent hier