h

Reactie op aanvraag sloopvergunning twee woningen

23 oktober 2008

Reactie op aanvraag sloopvergunning twee woningen

Het comité LEVENDE GESCHIEDNIS heeft bij zowel Huis&Erf als bij de gemeente aan de bel getrokken. Dit is nodig ook. Want zij hadden gehoord dat de bouwvereniging een sloopvergunning heeft aangevraagd voor twee huizen in de Lindenstraat. Als dit waar is, dan is het geheel in tegenstelling tot eerdere afspraken.

Bewoners willen beschermd dorpsgezicht

Een eerder onderzoek onder de bewoners van de wijk maakt duidelijk dat de bewoners er graag en met plezier wonen. EN, dat zij in hun huis willen blijven wonen. Zo lang mogelijk. Ook vinden zij dat de wijk voor de toekomstige generaties bewaard moet blijven. Dit kan het beste door er een beschermd dorpsgezicht van te maken.
In een rapport tonen de bewoners aan dat er volop kansen zijn dit bijzondere wijkje te behouden voor de toekomst.

Contact opnemen

Bij de overhandiging van het rapport aan directeur bestuurder Phiferons deed die de toezegging dat hij het rapport zou bestuderen om daarna contact op te nemen met het actiecomité. Tot op heden is Phiferons deze toezegging niet nagekomen.
Nu het verhaal gaat dat er bij de gemeente een sloopvergunning is aangevraagd, heeft het comité zelf bij Huis&Erf aan de bel getrokken. Want toezeggingen moet je nakomen.

Afspraak volgende week woensdag

Naar aanleiding van de brief van het comité is er een afspraak gemaakt: volgende week woensdag spreken bouwvereniging en comité elkaar.

Gemeente houdt zich ook stil

Burgemeester Opsteegh heeft het rapport namens de gemeente in ontvangst genomen. Hij vond het erg goed dat vanuit de bevolking het initiatief voor een beschermd dorpsgezicht genomen is.
Daarnaast zei de burgemeester dat hij het rapport aan de wethouder zou overhandigen. Sindsdien is vanuit het gemeentehuis ook niets meer vernomen.
Het comité is benieuwd naar de reactie van de gemeente en heeft daarom nu schriftelijk gevraagd. Het zou toch te gek voor woorden zijn als de gemeente zonder te reageren op dit verzoek vanuit de bevolking het plan om zeep helpt door een sloopvergunning te verlenen!

Infoavond over sloopplannen

Wel heeft Huis&Erf wel gedaan heeft is een bijeenkomst voor bewoners organiseren waarop zij hun sloopplannen voor de wijk hebben toegelicht. De bouwvereniging houdt de bewoners voor dat de huizen niet voldoende te isoleren zijn en daarom gesloopt moeten worden. Daarnaast houdt zij de bewoners een worst voor, in de hoop dat de huurders happen. Die worst is dat de huidige huurders de nieuw te bouwen woningen (ook twee-onder-een-kappers) kunnen huren of zelfs kunnen kopen!

Twee onder een kap woningen te koop?

Wie gelooft dat je vanuit een huurhuis de marktprijs van een twee onder een kapper kunt kopen, die moet zich hoognodig laten voorlichten door een hypotheekverstrekker. De marktprijs van een twee-onder-een-kapper in Schijndel op een kleine kavel grond is minimaal 4 ton. Wat moet een moderne woning op een grote kavel grond dan gaan kosten? Je hebt een inkomen van minimaal anderhalf tot 2 keer modaal nodig om de hypotheek van zo’n woning te kunnen betalen! En dan moet de hypotheekrente niet stijgen…
Hier kunt u de flyer aan de bewoners downloaden als pdf-bestand

Lees hieronder de tekst van flyer die het comité onder haar medehuurders verspreidt

 

Maak van Oude Hoevenbraak beschermd dorpsgezicht

comité Levende Geschiedenis trekt aan de bel

In juni hebben we het rapport Levende Geschiedenis aan Huis en Erf en aan burgemeester Opsteeg overhandigd. Huis en Erf liet ons toen weten dat de bouwvereniging graag wil meewerken om de wensen van haar huurders waar te maken. Burgemeester Opsteeg zei dat hij het rapport zo goed vond, omdat de vraag naar een beschermd dorpsgezicht een initiatief is vanuit de bevolking. Hij zou het rapport doorlezen en door geven aan de verantwoordelijke wethouder.

Het is nu eind oktober. Tot nu toe hebben we geen enkele reactie meer gekregen.
Wel hebben de huurders van Huis en Erf een brief gekregen dat ze over sloop- en nieuwbouwplannen in gesprek zijn met de gemeente. Volgens een woordvoerder van Huis en Erf zou er al een sloopvergunning aangevraagd zijn voor twee woningen in de Lindenstraat. Schande! Het lijkt er op dat de trein van Huis en Erf doordendert, zonder rekening te houden met de wensen van de huurders. En als de gemeente nu al serieus in gesprek is met Huis en Erf, dan willen ze blijkbaar erg graag meerijden met de trein.

Maar dan vergeten ze dat wij het er niet bij laten zitten. Zo ga je toch niet met mensen om…? Niet voor niets wil de overgrote meerderheid van de huurders in de wijk blijven wonen. Niet voor niets wil de overgrote meerderheid van de wijk een beschermd dorpsgezicht maken. Dat is namelijk de beste garantie dat de wijk blijft zoals ze is: goedkope woningen, in een mooie wijk, met een fijne sfeer en waar het gemoedelijk wonen is. Woningen waar het met isolatie en dubbel glas nog jarenlang fijn wonen is met veel ruimte. En waar een belangrijke periode uit onze geschiedenis van ons dorp levend en beleefbaar gehouden kan worden.

We hebben Huis en Erf en de Gemeente een brief gestuurd. Het is niet meer dan fatsoenlijk dat er eerst een reactie komt op het rapport Levende geschiedenis, voordat er andere stappen worden gedaan. Wanneer die reactie er niet komt, dan zullen we samen met u verder in actie moeten komen. Als het aan ons ligt hoeft het niet zo ver te komen. In een democratie is het toch normaal dat een gemeente en een sociale verhuurder in gesprek gaan met bewoners. In een democratie is het toch normaal dat je niet je eigen zin door drijft, maar op basis van argumenten de discussie voert.

Volgende week woensdag heeft het comité een gesprek met Huis en Erf.
Wij houden U op de hoogte,

Betty Groenendijk
Namens het comité LEVENDE GESCHIEDENIS


 

22-10-2008: flyer comité over aangevraagde sloopvergunning
09-06-2008: Burgemeester: goed initiatief vanuit de bevolking
04-06-2008: Rapport GEDEELDE TOEKOMST overhandigd aan Huis en Erf
Actiepagina met daarop een samenvatting van raport GEDEELDE TOEKOMST

 

U bent hier