h

Bewoners oude Hoevenbraak steunen eisen

26 april 2009

Bewoners oude Hoevenbraak steunen eisen

Het comite Levende geschiedenis heeft de mening van haar medebewoners gepeild. In overleg zij tijdens een buurtvergadering de eisen aan Huis&Erf geformuleerd. Deze eisen worden massaal gesteund door de huurders uit de wijk. Een huis aan huis onderzoek heeft dit duidelijk gemaakt.

Oude Hoevenbraak: een unieke wij die behouden en versterkt moet worden

De eisen zijn:

  • Huis en Erf moet stoppen met de sloopplannen
  • Huis en Erf moet stoppen met AD-HOC verhuur. Dus stoppen met tijdelijke huurcontracten. De nieuwe huurders moeten een vast huurcontract krijgen
  • Huis en Erf moet een onderhoudsplan en een plan voor groot onderhoud opstellen en daarmee aan de slag gaan
  • Huis en Erf moet beginnen met de energieprestatie van de huizen te verbeteren.
  • De gemeente moet de woonomgeving beter bijhouden, daartoe een plan opstellen en dit uitvoeren.

De daad bij het woord?

Directeur Phiferons van Huis&Erf heeft meerdere keren gezegd dat Huis&Erf doet wat haar huurders willen. Hij heeft nu de kan om de daad bij het woord te voegen. Weggooien dus de sloopplannen en de bestaande wijk en de bestaande huizen behouden en versterken!

Het comité gaat ervoor zorgen dat deze ontwikkeling zowel bij Huis&Erf als bij de gemeente gehoord wordt.

U bent hier