h

SP:“Doe er wa aan”

14 mei 2009

SP:“Doe er wa aan”

In diverse media werd onlangs bericht over een actie van Gemeentebelang Veghel. Zij hebben in de Sluisstraat op een al jarenlang braakliggend terrein een bord geplaatst met de tekst: “Wij zijn het zat”.
Betreffende partij is echter niet de enige met dat gevoel. Dit wordt door velen gedeeld.

Wat de SP stoort aan deze actie is het feit dat Gemeentebelang wel een bord plaatst maar geen actie onderneemt om in het college, waaraan deze partij sinds vorig jaar deelneemt, werkelijk iets aan deze situatie te doen. Daarmee lijkt deze actie slechts een verkiezingsstuntje.
De SP pleit al sinds 2004 voor het aanpassen van de plannen voor alle braakliggende en nog leegkomende terreinen in Veghel. Daarop zijn tot nu toe voornamelijk appartementen gepland. Maar die zijn er al veel te veel in Veghel. Daarom raken de projectontwikkelaars ze niet kwijt. De bouw start dus niet en de terreinen blijven braak liggen.
Het college is echter nog steeds niet met een plan gekomen om deze patstelling te doorbreken. Integendeel, het college doet een vlucht naar voren en koopt enorme aantallen vierkante meters op in Veghel Zuidoost om daar het 2000 woningen omvattende Veghels Buiten te realiseren. Dat moeten dure woningen worden voor een ander soort mensen dan nu in Veghel woont; hoger opgeleiden met een riant inkomen. Er wordt dus niet gebouwd voor de arbeiders die elke dag op onze industrieterreinen werken! Het doel is om Veghel weer aantrekkelijk te maken als woonstad.
De SP vreest voor een groot fiasco. Immers: er gaat heel veel geld naar grondaankopen. Dat zitten veel rentekosten aan vast en het geld kan nergens anders meer voor gebruikt worden totdat de grond ook weer verkocht wordt. Maar Veghel zal nooit aantrekkelijk worden als er in het centrum zoveel braak ligt. Daarbij komt nog dat de bevolking over een aantal jaren gaat krimpen. De SP heeft daarom altijd tegen de ontwikkeling van Veghels Buiten gestemd. Wij hebben voorgesteld om eerst Veghel centrum te ontwikkelen, dus met aantrekkelijke grondgebonden woningen de braakliggende en nog leegkomende terreinen te bebouwen. Hier kunnen we ook zo’n 2000 woningen kwijt. Dit moeten vooral huurwoningen zijn, want daar is de meeste vraag naar. Het college kan de regie hernemen door de terreinen terug te kopen van de projectontwikkelaars. Zodoende kunnen we minimaal 10 jaar vooruit qua bouwbehoefte. We behouden dan de groene ruimte die Veghel juist wel aantrekkelijk maakt en we kunnen tegen die tijd altijd nog bezien of Veghels Buiten nog nodig is.
Omdat het college, met daarin Gemeentebelangen, niets onderneemt om de verpaupering van Veghel aan te pakken en ook niets doet voor de mensen op de wachtlijst van Woonbelang, heeft de SP uit protest onder het andere bord ook een bord geplaatst met de tekst “Doe er wa aan”
 Doe er wa aan!!

U bent hier