h

Gemeente moet achter behoud en versterking Oude Hoevenbraak gaan staan

25 juni 2009

Gemeente moet achter behoud en versterking Oude Hoevenbraak gaan staan

Een brief van de gemeente aan Monumentenhuis Brabant maakt duidelijk dat de gemeente met een dubbele agenda werkt als het gaat om de Oude Hoevenbraak.
Oude Hoevenbraak: de wijk is het waard om behouden en versterkt te worden

Zowel het rapport van Vissers&Roelands als het rapport van Monumentenhuis Brabant tonen aan dat de wijk het waard is dat het beschermd dorpsgezicht wordt. Ook is duidelijk dat ruim 95% van de bewoners achter de eisen van het comité staat. Dus weg die sloopplannen. Het wordt hoog tijd dat wethouder Eijkemans stopt met het verwoorden van de mening van Huis en Erf.

Je moet het wel willen zien

Ondanks dat beide onafhankelijke rapporten glashelder zijn en duidelijk is wat de bewoners willen, schrijft de gemeente in een zeer ingewikkeld opgestelde brief (zie in bijlage) dat zij geen kans ziet voor behoud van de wijk. Onzin!

Er zijn kansen volop om onze wijk te behouden en te versterken! Je moet dat wel willen. En waarschijnlijk zit daar het probleem.

Gemeente heeft maanden verspeeld

De gemeente heeft veel tijd verloren laten gaan om het Monumentenhuis om advies te vragen en onder-zoek te laten doen. Begin juni 2008 (!) hebben wij ons eerste rapport aangeboden. En pas in februari 2009, dus bijna 9 maanden later, heeft de gemeente aan Monumentenhuis opdracht gegeven een onderzoek te doen.

Zeer dubieuze brief van gemeente aan Monumentenhuis

Voorafgaand aan dit onderzoek heeft in september een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en Monumentenhuis. Naar aanleiding daarvan sturen burgemeester en wethouders op14 oktober een brief naar Monumentenhuis. Een brief waaruit duidelijk blijkt dat de gemeente een zeer dubieuze rol speelt:

Bewoners erg enthousiast

De gemeente schrijft dat bewoners van de huur-woningen erg enthousiast zijn over het voorstel van Huis en Erf om de huizen te herbouwen.

Uit NIETS is gebleken dat bewoners erg enthousiast zijn over de plannen tot sloop en herbouw! In tegendeel: de huurders hebben zich meerdere keren uitgesproken tegen sloopplannen. De huizen moeten worden aangepast.

Niet langer bewoonbaar

De gemeente schrijft dat er diverse woningen aanwezig zijn die vanuit volksgezondheidsover-wegingen niet langer bewoonbaar zijn. En dat die woningen al langere tijd leeg staan in afwachting van herstelwerkzaamheden dan wel sloop en herbouw.

Wat een onzin! Huis en Erf heeft bewust huizen leeg laten staan in de hoop ze snel te kunnen slopen. Zij hebben de kwaliteit van die huizen met opzet verlaagd, door er brandweeroefeningen in te laten houden. Schande dat de gemeente deze moed-willige vernieling door Huis en Erf gebruikt heeft als argument om aan te sturen op ‘de stedebouwkundig-planologische mogelijkheden’ van onze wijk.

Grotere èn meer huizen

De gemeente schrijft ook dat het algemeen belang gediend is met inzicht van mogelijkheden die er stedenbouwkundig liggen. Er kunnen im-mers grotere huizen op de huidige kavels komen staan. En er kunnen meer huizen staan.

Hier komt de aap uit de mouw! Niet alleen Huis en Erf wil slopen en herbouwen. De gemeente wil dit ook. Zij hebben hun oog laten vallen op onze grote tuinen. Want wat moet een werkmens nu met zo’n grote tuin?

Vindt u de laatste opmerking onzin? Waarom wil de gemeente dan wel meewerken aan sloopplannen voor onze wijk en wordt bijvoorbeeld nooit gesproken over de grote tuinen in de Groeneweg en omgeving? Waarom moet onze wijk meer gedifferentieerd worden, maar wordt er nooit gesproken over het differentiëren van de wijken met alleen maar dure koophuizen? Die zijn veel eenzijdiger samengesteld.

Andere bevolkingssamenstelling

De gemeente schrijft aan Monumentenhuis dat in ieder geval een meer gemêleerde bevolkingssa-menstelling mogelijk moet zijn.

Met andere woorden: in onze wijk moeten andere mensen komen wonen. Als de sloopplannen door-gaan bent U dus niet meer welkom in uw eigen wijk.

Cultuurhistorisch belang?

De gemeente schrijft dat er tot slot uiteraard het cultuurhistorisch belang is. Maar vraagt zich meteen daarop af of de kenmerkende sobere architectuurstijl wel gerangschikt kan worden in zwaarte naar cultuurhistorische waarden…

Het cultuurhistorisch belang komt dus op voorhand op de laatste plaats. En, op voorhand geeft de gemeente mee dat de waarden van onze wijk niet zo hoog zijn. Als dit geen poging tot manipuleren is…
Andere belangen ook wegen

De gemeente schrijft in oktober ook dat zij vindt dat Monumentenhuis in haar advies ook de andere belangen moet laten meewegen in haar rapport.

Met andere woorden: de gemeente vraagt aan het Monumentenhuis om vooringenomen een onderzoek te doen naar de waarden van de wijk.

Het is te gek voor woorden dat de gemeente op deze manier de uitslag van het onderzoek door Monumentenhuis Brabant probeert te manipuleren in de door haar gewenste oplossing.

Wethouder jokt

Het Comité LEVENDE GESCHIEDENIS krijgt het rapport dat Monumentenhuis heeft opgesteld niet van de gemeente, die probeert de bewoners af te poeieren met een bijna onleesbare brief.

Gelukkig krijgen zij het rapport wel van een journalist. En dan blijkt ook dat de gemeente het rapport op 16 april al in huis had. Bijna vier weken daarna is het comité bij de wethouder. Hij zegt dan dat de gemeente nog wacht op de uitslag van het onderzoek van Monumentenhuis. Hier heeft de wethouder dus onjuiste informatie gegeven. Waarom???

Dubbele agenda

In een folder schrijft het comité dat zij vinden dat de gemeente, en vooral wethouder Eijkemans, zich moet verantwoorden over zijn dubbele agenda. Daarnaast zou het deze wethouder sieren om de kant te kiezen van de bewoners. Dit heeft hij tot nu toe niet gedaan.

De wethouder spreekt met dezelfde woorden als directeur Phiferons van Huis en Erf. Waarom de kant kiezen van Huis en Erf terwijl de wens van de bewoners haaks staat op die van de bouwvereniging?

Waarom de kant kiezen van Huis en Erf terwijl de onderzoeken van derden aantonen dat onze wijk wel belangrijke waarden heeft, dat onze wijk redelijk uniek is EN dat de woningen wel kunnen worden aangepast en onderhouden?

Het is een gemeente onwaardig dat er zelfs een leugen gebruikt wordt om het advies van Monumentenhuis Brabant te beïnvloeden. De bewoners zijn helemaal niet enthousiast over het voorstel van Huis en Erf

Enthousiaste bewoners?

De gemeente schrijft dat de bewoners enthousiast zijn over de herbouwplannen van Huis en Erf.

  • De bewoners zijn helemaal niet enthousiast over een huur van 500 euro voor een mogelijke herbouwd huis.
  • De bewoners zijn helemaal niet enthousiast dat de volgende huurders een huur van ongeveer 800 euro moeten gaan betalen. Onze kinderen en hun kinderen hebben in de verre toekomst óók recht op een betaalbare woning! De mensen met veel geld kunnen overal al aan de bak.

Het wordt tijd dat de verantwoordelijke wethouder doet wat hij als bestuurder van de gemeente moet doen. En dat is de gegevens objectief tot zich nemen en aan de hand daarvan de kansen bepalen. Doet Eijkemans dit, dan kan hij, in dit geval, niet anders dan de kant van de bewoners kiezen. De onafhankelijke rapporten tonen aan dat wat de bewoners willen goed is onderbouwd en dat het kàn!


 

De brief van de gemeente aan Monumentenhuis Brabant van oktober 2008
Brief van de gemeente aan Comité Levende Geschiedenis van juni 2009
16-06-2009: Stand van zaken na één jaar actievoeren. Een analyse van Tonnie Wouters

 

U bent hier