h

SP fractie is het wachten op een theater moe

17 juni 2009

SP fractie is het wachten op een theater moe

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag sprak Ruud Merks uit dat hij vindt dat er al veel te lang wordt gewacht op de beloofde podiumaccomodatie in het City Theater. Merks wil dat er eindelijk eens iets gebeurt..

Merks in de raad:

"de bevolking, maar ook diverse verenigingen wachten al 7,5 jaar op een podiumaccommodatie, maar ze zien nog niets. De beloftes zijn nog niet nagekomen. De SP fractie is het wachten moe en vindt dat de raad in actie moet komen. Ik vind dat we als raad lang genoeg hebben gewacht en het lef moet hebben om te zeggen: tot hier en niet verder”.

Radiostilte

Wethouder Roozendaal houdt zich al jaren in stilte schuil achter het gegeven dat het allemaal bij de ondernemers ligt en dat de gemeente de regie niet in handen heeft. Maar hoelang het allemaal gaat duren, weet hij niet. We moeten volgens de wethouder blij zijn, met een gratis theater. De SP fractie vraagt zich af hoe kun je blij zijn met ‘gratis’ niets.’ Onze verenigingen hebben behoefte aan een podiumaccommodatie. Het wachten duurt veel te lang. Onbegrijpelijk dat de wethouder toestaat dat onze verenigingen tekort gedaan worden.

7,5 jaar wachten

De SP fractie stelde 7,5 jaar geleden al voor om te onderzoeken of er een podiumaccommodatie gerealiseerd kon gaan worden, in het Spectrum of in het Elde college die beide (toen nog) nieuwbouwplannen hadden. Andere partijen waren het daarmee niet eens en vervolgens kwam de geste van Hans Brus voor een gratis theater. Iets waar je niet omheen kunt.
Maar in de jaren die daarop volgen zie je dat de combinatie Schijndelse podiumaccommodatie in het City Theater in de praktijk niets uithaalt. Zeven-en-een-half jaar verder is er nog geen zicht op vooruitgang.

Vooruitgang is nodig

De SP fractie wil vooruitgang zien, wil dat beloftes worden nagekomen, wil dat verenigingen niet langer in de kou staan. Als er niet snel voortgang geboekt wordt, overweegt Ruud Merks om zelf het initiatief te nemen. Beloftes aan verenigingen moeten worden nagekomen.


U bent hier