h

Podiumaccomodatie - Schijndel

3 december 2017

He he... eindelijk een podiumaccommodatie

Foto: SP

Nog even en dan krijgt Schijndel haar lang verlangde podiumaccommodatie. De SP is blij  dat na een jarenlange strijd, waarbij  politieke belangen vaak in de weg stonden, nu eindelijk het eind in zicht is.  De SP heeft al jaren (sinds 1995) moties, amendementen en initiatiefvoorstellen ingediend  voor een podiumaccommodatie op Schijndelse maat. SP raadslid Ruud Merks: "Eén van mijn eerste moties die ik indiende ging hierover. Kun je na gaan hoe lang geleden dat is, als je weet dat ik al 17 jaar in de gemeenteraad zit."   Hieronder een kleine bloemlezing van de strijd die de SP voerde:

Lees verder
20 november 2015

SP motie aangenomen: Podiumaccommodatie weer in beeld

Er komt een onderzoek naar een podium-accommodatie in Schijndel. Met een ruime meerderheid (alleen Dorp/ABS stemde tegen) ging de gemeenteraad akkoord met een motie van de SP waarin het college wordt verzocht om serieus onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van een podiumaccommodatie in Schijndel.

Lees verder
8 oktober 2015

SP plan: Podiumaccommodatie weer in beeld

Na 15 jaar lijkt de SP eindelijk steun te gaan krijgen voor een podiumaccommodatie in Schijndel. Al vaker heeft de SP voorstellen (zie dossier podiumaccomodatie) gedaan voor een podium-accommodatie in het Spectrum. Helaas kreeg de SP geen enkele bijval van andere partijen. Nu 't Spectrum in beeld komt als servicepunt voor gemeentelijke diensten (na de fusie), behoort de combinatie met het realiseren van podiuma-ccommodatie weer tot de mogelijkheden.

Foto: SP
Lees verder
2 december 2010

639.452 euro gemeenschapsgeld in het putje City Theater

Maar liefst 639.452 euro gemeenschapsgeld is er betaald aan de verschillende eigenaren van het City Theater. Vanaf 1984 was het de familie Steenbakkers en sinds januari 2005 zijn de eigenaren, V.O.F. Van den Brand/Sanders. De gemeente Schijndel betaalde dit bedrag zodat in afwachting van een theater de Schijndelse verenigingen voor 40 dagdelen per jaar gebruik konden maken van de City. De 40 dagdelen zijn nooit gehaald. En het noodzakelijke onderhoud aan het City theater is verwaarloosd. Met als resultaat een gebouw waar met goed fatsoen geen voorstelling geven kan worden.

Lees verder
21 mei 2010

Onderzoek behoefte poppodium

In Veghel is er al tijden behoefte aan meer voorzieningen voor jongeren. Sjef Versteegde heeft dit probleem opgepakt en is onder meer met een plan voor een poppodium aan de Noordkade gekomen.

Lees verder
10 februari 2010

Sinds 1995 wordt er in Schijndel gepraat over een theater...

Al 15 jaar wordt er in Schijndel gepraat over een theater. Om een stukje 'vergeten geschiedenis' weer zichtbaar te maken dit artikel. Het verwijst naar een opinieartikel uit februari 2002 en is geschreven door Jules Spits. Spits was destijds raadslid voor de SP en woordvoerder onder andere over de noodzaak van het podium op Schijndelse maat.

Lees verder
6 februari 2010

Folder WIJ SP

Met veel enthousiasme zijn leden van de Schijndelse SP begonnen met de folder WIJ SP.
Hier kunt u de folder als pdf-bestand downloaden

Lees verder
22 januari 2010

SP-voorstel podium: niet praten maar doen!

Het idee om een speciale commissie in te stellen en dan achter gesloten deuren vergaderen om in november 2010 met een voorstel voor een podium te komen, is bij de SP niet goed gevallen.
Ruud Merks diende namens zijn partij een voorstel in om opdracht te geven in 't Spectrum een podium voor de Schijndelse verenigingen te maken.

Lees verder
24 december 2009

Beroep op SP om toe te treden tot raadscommissie podium

Tijdens de eerste bijeenkomst van de commissie die een podiumaccomodatie gaat onderzoeken is nogmaals aangegeven dat het wenselijk is dat alle fracties in de commissie deelnemen. De commissie heeft dan ook een dringend beroep gedaan om de SP-fractie om alsnog deel te nemen in de commissie.

Lees verder
18 december 2009

Praatclubje over Theater is overbodig

Opvallend was de insteek van de SP over het voorstel van Frans Schuurbiers om een aparte commissie voor onderzoek naar de mogelijkheid van een theater in ons dorp. “Zo’n praatclubje is gewoon overbodig,” stelde Ruud Merks namens zijn fractie. Hoewel andere partijen Merks probeerden over te halen toch mee te doen, bleef het SP-raadslid bij zijn mening.

Lees verder

Pagina's

U bent hier