h

comité: vrijheid van meningsuiting mag niet worden beperkt

12 oktober 2009

comité: vrijheid van meningsuiting mag niet worden beperkt

Het comité 'Levende Geschiedenis' vindt dat Huis&Erf een einde moet maken aan een beperking van de vrijheid van meningsuiting die wordt opgelegd aan de tijdelijke huurders in de Oude Hoevenbraak

Actieposters 'sieren' huizen in de Oude Hoevenbraak

Verbod ophangen posters

Afgelopen weken is tijdens de actie voor behoud en versterking van de Oude Hoevenbraak duidelijk geworden dat geprobeerd wordt om een wig te drijven tussen de huurders met een vast huurcontract en huurders met een tijdelijk huurcontract.

De laatste groep huurders heeft een verbod gekregen om aan de acties tegen sloop mee te doen. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet met actieposters duidelijk maken dat ook de tijdelijke huurders slopen bezopen vinden.

Vrijheid van meningsuiting

Leden van het actiecomité hebben dit van meerdere tijdelijke huurders te horen gekregen en hebben geïnformeerd of een dergelijk verbod wel mag. Antwoord hierop is duidelijk: het is ontoelaatbaar als mensen verboden wordt om hun mening kenbaar te maken. Dit recht is wettelijk verankerd en kan niet ongedaan gemaakt worden door een bouwvereniging.

In een gepeperde brief heeft het comité Levende Geschiedenis er vorige week bij Huis&Erf op aangedrongen een einde te maken aan deze praktijk.

Hieronder de letterlijke tekst van de brief aan directeur Phiferons:

 

Geachte meneer Phiferons,

Zoals u weet hebben de huurders van de wijk de “Oude Hoevenbraak” zich georganiseerd. Samen met het comité Levende Geschiedenis proberen wij onze wijk te behouden. We zijn hierover met u in gesprek. Daarnaast willen wij ook graag in gesprek met de Schijndelse politiek. Wij hopen namelijk dat de politiek zich met ons in wil zetten om van onze wijk een Beschermd Dorpsgezicht te maken.

Om onze wensen niet alleen in woord maar ook in beeld duidelijk te maken hebben we onlangs een viertal spandoeken in de wijk opgehangen. Daarnaast hebben veel huurders ook de raamposter ‘Slopen? Bezopen!’ opgehangen.

Ook de huurders die momenteel bij u AdHoc huren willen graag meedoen met onze activiteiten.
Tot onze grote verbazing hebben zij blijkbaar een verbod van u gekregen. De AdHoc-huurders mogen niet meedoen met onze activiteiten. Ze mogen van u geen raamposters ophangen. Een kwalijke zaak!

Meneer Phifferons, dit verbod is in strijd met het recht wat elke Nederlander heeft. Het recht op vrijheid van meningsuiting. Een belangrijk recht dat in de Grondwet is verankerd. Jurisprudentie heeft bepaald dat het ophangen van posters (affichering) een zelfstandig onderdeel is van het recht op vrijheid van meningsuiting. Nergens in de wet is geregeld dat U een AdHoc-huurder het recht op vrijheid van meningsuiting mag beperken. Ik neem aan dat u per omgaande reageert en de huurders die via AdHoc huren laat weten dat het recht van vrijheid van meningsuiting door u niet langer wordt beperkt en dat het verbod op het ophangen van posters door u ongedaan gemaakt is.

In afwachting van uw antwoord met vriendelijke groet,

Namens het comité Levende Geschiedenis

Betty Groenendijk


U bent hier