h

SP wil snel duidelijkheid over Avontuurlijk Spelen

31 oktober 2009

SP wil snel duidelijkheid over Avontuurlijk Spelen

Wat is er aan de hand op het gemeentehuis? Op advies van de behandelende afdeling komt de SP met het aanbod om Avontuurlijk Spelen in Schijndel mogelijk te maken. Dit type spelen ontbreekt nog in Schijndel, terwijl het speelruimteplan hier wel aandacht voor vraagt.
Einde augustus komt het afdelingsbestuur van de SP met het aanbod om 30.000 euro aan de gemeente te geven om een drietal plekken in te richten voor Avontuurlijk Spelen. Na twee maanden heeft de SP niet te horen gekregen dat haar gift aan de Schijndelse kinderen geaccepteerd wordt. En kan er dus nog niet begonnen worden met het aanleggen van de speelplekken.

Verbazing

Het bestuur van de SP heeft haar verbazing hierover in een brief naar burgemeester en raad geuit. In dezelfde brief vraagt de SP om reactie per omgaande post. Tonnie Wouters hierover:

“het is meer dan vreemd dat ons gemeentebestuur draalt over ons aanbod om Avontuurlijk Spelen mogelijk te maken. Elke dag dat burgemeester en wethouders wachten, wordt de Schijndelse kinderen deze vorm van spelen onthouden. Het kan toch niet de bedoeling van B en W zijn om kinderen bewust tekort te doen?”

Aanbod in de versnipperaar?

In de raadsvergadering van september was er al een korte –maar vinnige—discussie over het aanbod van de Schijndelse SP. Burgemeester en wethouders hadden de raad namelijk voorgesteld om het aanbod om 30.000 euro in te zetten om Avontuurlijk Spelen mogelijk te maken ‘ter kennisgeving’ aan te nemen. Als een brief ‘ter kennisgeving’ wordt aangenomen, dan krijgt de afzender te horen dat hun brief ter kennisgeving is aangenomen en verder gebeurt er niets mee. Het is dus een aardige manier om aan te geven dat inhoud de brief de papierversnipperaar is ingegaan. Want inhoudelijk komt er geen reactie.
De korte woordenwisseling in de raadsvergadering had tot resultaat dat de burgemeester de toezegging deed dat er uiteraard wel een inhoudelijke reactie zou komen.

En het duurt en duurt…

Die reactie is er dus nog steeds niet. Dat terwijl ambtelijk de noodzaak van Avontuurlijk Spelen duidelijk is gemaakt, krijgt het gemeentebestuur het blijkbaar niet voor elkaar (of over haar hart) om toestemming te geven het plan verder uit te werken en met spoed te realiseren.

Eerder al grote speeltuin onmogelijk gemaakt

Tonnie Wouters: “ik krijg een beetje het gevoel alsof ik deze film al eerder heb gezien.”
Toen de Stichting Schijndelse Speeltuin in 2001 het aanbod deed om een grote speeltuin te realiseren, heeft zij ook slechts met pijn en moeite reactie van burgemeester en wethouders kunnen krijgen. In 2001 is het plan voor een grote speeltuin in Schijndel gelanceerd en heeft een enthousiaste groep vrijwilligers zich georganiseerd in de Stichting Schijndelse Speeltuin..
Na jaren en jaren bleek uiteindelijk dat deze Stichting aan het lijntje werd gehouden. In de loop van die jaren en jaren bleek in de praktijk ook dat de Stichting op geen enkele medewerking van de gemeente kon rekenen, dit ondanks vage toezeggingen over medewerking. Deze vertragingstactiek van het gemeentebestuur van Schijndel, heeft uiteindelijk na bijna 9 jaar als resultaat gehad dat de vrijwilligers van de Stichting inzagen dat er in Schijndel geen grote speeltuin mag komen omdat het gemeentebestuur dit op partijpolitieke redenen niet wil.

Kinderen niet de dupe

Wouters:

“Dat is nu wat ik bedoel met dat ik de indruk krijg dat ik deze film al eens eerder gezien heb. Dat ze ons laten wachten op een antwoord vind ik niet het ergst. Maar dat Schijndelse kinderen de dupe worden van het dralen en draaien van ons gemeentebestuur, dát vind ik onacceptabel. Als het de bedoeling is kinderen te treffen, waarom zegt men dat niet gewoon? Nu dralen met een reactie, betekent dat we later kunnen beginnen met het uitwerken van de plannen en dat er dit plantseizoen geen avontuurlijke speelplekken gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dus snel uitstel van minstens een jaar.”

Wouters gaat verder:

“Ik hoop dat dit jaar uitstel niet gaat gebeuren. Onze leden hebben door jaren sparen een flink bedrag bijeengebracht om de speelmogelijkheden voor de kinderen te verbeteren. Dit aanbod nu traineren zal door veel leden ervaren worden als hët schofferen van hun gulle aanbod. En, dat kinderen de dupe worden van partijpolitiek gekonkel op het gemeentehuis."


 

01-09-2009: SP wil Avontuurlijk Spelen mogelijk maken
31-08-2009: Aanbod van de SP aan de gemeente Schijndel
14-06-2008: Leugen en gebroken beloften blokkeren realisatie grote speeltuin
08-06-2008: Toch weer poging tot realisatie van grote speeltuin
De exploitatieopzet voor een grote speeltuin (november 2001). Opvallend: die is sluitend, dus zonder jaarlijkse bijdrage van de gemeente!
Het behoefteonderzoek naar een grote speeltuin voor alle schijndelse kinderen (april 2000)

 

U bent hier