h

Geen avontuurlijke speeltuin, wel drie avontuurlijke speelplekken

18 november 2009

Geen avontuurlijke speeltuin, wel drie avontuurlijke speelplekken

Door tegenwerking van het gemeente-bestuur is het niet mogelijk om Schijndel een grote speeltuin te geven. Tonnie Woutes vindt dit nog steeds bijzonder jammer. Zij is daarom op zoek gegaan naar een alternatief. Zoals het er nu naar uitziet gaat dit alternatief er ook komen: 3 avontuurlijke speelplekken in de wijken. Mogelijk gemaakt door de Schijndelse SP

Misverstand

In een brief aan de SP spreekt b&w van Schijndel dat door een misverstand niet is gereageerd op het aanbod van de SP om met een eenmalige bijdrage van €30.000,- drie Avontuurlijke Speelplaatsen mogelijk te maken.

Evaluatie met dorps- en wijkraden

In haar reactie stelt het gemeentebestuur dat de dorps- en wijkraden tot 1 december hun op- en aanmerkingen met betrekking tot het speelruimteplan kunnen doorgeven, waarna in december in het platform woon- en leefomgeving een evaluatie van het speelruimteplan plaatsvindt. De aanleg van Avontuurlijke Speelplekken zal betrokken worden in deze evaluatie. De wenselijkheid van aanleg van Avontuurlijke Speelplekken en eventuele extra onderhoudskosten zullen op basis van de evaluatie worden vastgesteld.
Einde januari 2010 krijgen wij hierover bericht, aldus de brief.

Verheugd

Namens het bestuur van de afdeling Schijndel van de SP is Tonnie Wouters verheugd over de reactie. Wouters:

“Dit opent de deur naar de aanleg van Avontuurlijke Speelplekken. Als je naar het speelruimteplan kijkt, is dit iets wat we tot nu toe missen in Schijndel.”

Vertrouwen

Omdat er bij uitvoering van het speelruimteplan tot nu toe niet of nauwelijks aandacht is geweest voor Avontuurlijk Spelen, iets wat door de uitvoerende afdeling op het gemeentehuis al eerder is geconcludeerd, ziet de SP de evaluatie met vertrouwen tegemoet. Wouters:

“dat doen we niet omdat we zo nodig van ons geld af willen. Maar onze leden hebben gespaard voor een bijdrage aan een grote speeltuin. Toen eenmaal duidelijk was dat die er niet komt omdat het gemeentebestuur weigert de grond daarvoor beschikbaar te stellen, zijn we op zoek gegaan naar een andere toevoeging aan de mogelijkheid voor kinderen om te kunnen spelen. Nog steeds vind ik het jammer dat er geen grote speeltuin komt, maar met de toevoeging van drie Avontuurlijke Speelplekken in de wijken krijgen de kinderen uit Schijndel er iets moois bij. Hun ouders en grootouders ook, want als kinderen met meer plezier kunnen buitenspelen, dan kunnen ouders en grootouders daarvan ook genieten.”

Kinderen betrekken

Wouters hoopt dat niet alleen aan wijkraden om hun mening gevraagd wordt, maar dat zeker ook kinderen betrokken worden met de keuze van de speelplekken en met de inrichting daarvan. Dan worden dit ook echt hùn speelplekjes

Avontuurlijk Spelen

Avontuurlijk Spelen is een vorm van spelen die niet alleen leuk is en alle voordelen biedt die het ‘gewone’ spelen met speeltoestellen (bewegen, motoriek en sociale vaardigheden ontwikkelen en andere kinderen accepteren zoals die zijn). Daarnaast worden kinderen ook geprikkeld hun fantasie te ontwikkelen.


 

31-10-2009: SP wil snel duidelijkheid over Avontuurlijk Spelen
01-09-2009: SP wil Avontuurlijk Spelen mogelijk maken
14-06-2008: Leugen en gebroken beloftes blokkeren realisatie grote speeltuin

 

U bent hier