h

Wethouder niet geloofwaardig

11 november 2009

Wethouder niet geloofwaardig

De SP heeft niet ingestemd met een onderzoek aan het realiseren van een theater door wethouder Roozendaal. Die heeft van de raad de opdracht gekregen om te onderzoeken of er alsnog een theater mogelijk is bij het City-Theater, bij ’t Spectrum of het Elde-college.

Wethouder is niet objectief

Ruud Merks was duidelijk tijdens het debatje over de podiumaccommodatie in Schijndel.

"Ik vraag me af of wethouder Roozendaal een onderzoek naar een podiumaccommodatie objectief kan leiden. Deze wethouder heeft uitspraken gedaan waaruit blijkt dat hij zich al heeft vastgelegd."

En gelijk heeft Merks, want in een krantenartikel liet de wethouder weten dat we moreel verplicht zijn verder te gaan met het City-Theater. Daarnaast is de wethouder al naar Brus geweest om te vragen of die alsnog een bijdrage wil leveren aan een theater zoals de wethouder dit graag ziet bij de City. Ook is de wethouder nooit serieus willen ingaan op suggesties van de SP om alternatieven te onderzoeken. Hij zei zelfs afgelopen week nog dat hij ’t Spectrum geen goede optie vindt…

Wat na 8 jaar niet is gelukt

Ook hebben de jongens van het City Theater 8 jaar lang de kans gehad om een podium te realiseren. In die 8 jaar is het niet gelukt een podium of een theater ook maar 1 millimeter dichter bij realisatie te brengen. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat hen dit nu wel gaat lukken, nu de bijdrage van dhr. Brus hooguit lager wordt.

Voor onze verenigingen

Merks vindt dat Schijndel onze verenigingen geen goede dienst heeft bewezen door steeds maar in te steken op een podium in het City Theater. ‘Je kunt na acht jaar toch geen andere conclusie trekken dan dat er veel tijd is verspeeld? En dat er kansen zijn gemist!’ Het Elde-college en ’t Spectrum zijn in die tijd verbouwd en hadden voor een relatief gering bedrag een podiumaccommodatie kunnen realiseren.

Groot, groter het grootst

Volgens Merks is de belangrijkste oorzaak van wat waarom fout is gegaan, dat er ingestoken is op een echt theater.

"Ook is er veel tijd verspild met discussies over de gewenste grootte van dat theater. Waarom niet gewoon geaccepteerd dat Schijndel een maatje te klein is voor een echt theater. Wij hebben er steeds op aangedrongen om een podium te realiseren voor onze verenigingen, een podium op Schijndelse maat. En ja, wij hebben de theaterplannen een eerlijke kans gegeven. Maar nu de praktijk bewezen heeft dat dit theater niet gerealiseerd kan worden, moeten we terug met onze voeten op de grond."

Het kan op Schijndelse maat

Volgens de SP zijn er zowel bij ’t Spectrum als bij het Elde-college mogelijkheden om een podiumaccommodatie te realiseren op maat van de Schijndelse verenigingen. Daarvoor is medewerking van de eigenaren van de gebouwen nodig. Met wat aanpassingen kan het mes daarbij aan twee kanten snijden: Schijndelse verenigingen krijgen eindelijk hun podium en krijgt het Elde-college of ’t Spectrum een beter bruikbaar gebouw voor haar leerlingen of gebruikers.

Motie SP overbodig gemaakt

In de wil om koste wat kost zelf te willen scoren, diende de broer van wethouder Roozendaal een motie in tijdens de begrotingsvergadering. Dit deed hij ook namens CDA en ABS. Dat terwijl de SP al een voorstel op de raadsagenda had laten zetten, die een week later besproken zou worden. Merks maakte er een opmerking over, waarop Henk Roozendaal ontkende dat de SP al eerder een voorstel had ingediend. Even later zwakte hij dit af door te zeggen dat hij dit voorstel van de SP niet had gezien…
Merks daarover: ‘puur belachelijk om je zo te verschuilen. Wat elk raadslid had de agenda van de komende raadsvergadering al in huis. En daarin stond ons voorstel letterlijk afgedrukt.’
Het enige wat Roozendaal met zijn optreden echt duidelijk gemaakt heeft, is dat hij zijn raadsstukken niet gelezen had. En dat zijn partij koste wat kost de SP de loef wilde afsteken. Zielig hoor.
Merks:

"En dat alles om ook het City-Theater weer in beeld te brengen als mogelijke plek voor een podium. Helemaal niets geleerd dus van de mislukking die net wereldkundig was gemaakt. En bijna met de garantie dat onze verenigingen nog langer in de kou blijven staan.""

Hoe verder met de City?

Als de SP vindt dat de City niet te plek is voor een podium, hoe moet het dan verder met de plannen die de eigenaren daarvoor dan wel hebben?
Merks:

“Ik heb niets tegen de jongens van de City. In tegendeel, ook wij hebben hen een eerlijke kans gegeven om daar het Schijndelse podium te realiseren. Maar de praktijk heeft geleerd dat dit niet is gelukt. Voor onze verenigingen moeten we dus naar een plek gaan kijken waar wel kans op succes is.
En als de jongens van de City hun gebouwen willen ombouwen tot een feestpaleis, of een theater of wat dan ook, van ons mogen zij. Zij kunnen zelfs op onze warme steun rekenen. Wij zullen alles doen om de bouwvergunning en gebruikersvergunning mee rond te krijgen.
Maar de podiumaccommodatie voor de Schijndelse verenigingen, die is daar niet te realiseren. Acht jaar lang dit proberen moet hen dit ook duidelijk gemaakt hebben.”


 

04-11-2009: Toch geen podium in City
22-10-2009: SP komt zelf met voorstel podium
17-11-2007: Podium snel gerealiseerd?
02-11-2007: podium moet snel gerealiseerd worden

 

U bent hier