h

Praatclubje over Theater is overbodig

18 december 2009

Praatclubje over Theater is overbodig

Opvallend was de insteek van de SP over het voorstel van Frans Schuurbiers om een aparte commissie voor onderzoek naar de mogelijkheid van een theater in ons dorp. “Zo’n praatclubje is gewoon overbodig,” stelde Ruud Merks namens zijn fractie. Hoewel andere partijen Merks probeerden over te halen toch mee te doen, bleef het SP-raadslid bij zijn mening.

Wethouder onder curatele

Merks zei dat het eigenlijk wel heel aantrekkelijk is om de extra commissie wel op te richten. Want daarmee zet je de wethouder helemaal buitenspel. “Je zet wethouder Roozendaal daarmee gewoon onder curatele.” Merks ging zelfs nog verder:

“Door die extra commissie op te richten, neem je het werk van de wethouder over. Dat is in de praktijk niet anders uit te leggen dan dat het een motie van wantrouwen is. Wij zijn benieuwd naar het stemgedrag van de fractie van de PvdA. Een fractie die al jaren op rij roept dat hun wethouder het zo fantastisch goed doet. En ook steeds volop vertrouwen heeft uitgesproken over de inzet van de wethouder voor het City-theater.”

De PvdA kwam met een zwak verweer en ontkende dat de wethouder met de speciale raadscommissie buitenspel gezet wordt. Maar helaas voor hen, in de praktijk is wethouder Roozendaal nu wel onder curatele gezet en zegt de raad er geen vertouwen in te hebben dat de PvdA-wethouder met een oplossing kan komen.

Wethouder kan het ook niet

Merks is de eerste om toe te geven dat hij er wel vertrouwen in heeft dat wethouder Roozendaal met een onafhankelijk onderzoek naar een theater kan komen. De wethouder heeft zich veel te vaak openlijk verbonden aan het City-theater. Daardoor heeft hij de handen niet meer vrij. Maar om dan een extra raadscommissie op te richten, dat gaat de SP veel te ver.

Praatclubje heeft een jaar tijd nodig

Want Frans Schuurbiers kondigde al aan dat deze commissie pas in november 2010 met een voorstel naar de raad komt. Merks hierover:

"Ongelofelijk dat je voor een paar keer bij elkaar komen, wel elf maanden de tijd neemt. Het gaat om een hartstikke gemakkelijke kwestie, er is niets ingewikkelds aan. Met de toezegging dat Brus alles betaalt, is er in 8 jaar tijd niet een plan gepresenteerd dat realiseerbaar is. Waarom denk je dan dat er wel een realiseerbaar plan kan komen als je veel meer kosten voor eigen rekening moet nemen? Ik heb er geen jaar voor nodig om een streep te zetten door een groot theater. Dat plan is gewoon niet realistisch. Onze verenigingen wachten al 8 jaar op een podium dat zij kunnen gebruiken." Nu weer een jaar uistel in onverantwoord.

Geen theater maar een podium

Wat gemakkelijk kan, is dat in een bestaand gebouw een podium wordt gemaakt. Dat zou in ’t Spectrum kunnen en ook in de aula van het Eldecollege. Kijk maar eens in Boxtel. Hoe daar in St. Lucas een prima podium is gemaakt. Dat is gelukt met relatief lage investeringen.
Merks: "Wij willen eindelijk resultaat, geen nieuw praatclubje. Onze verenigingen moeten de plek krijgen die zij verdienen.
Er is al veel teveel uitgesteld."

Noemt u maar een datum

De woordvoerder van Dorp-Abs probeerde de SP toch nog over te halen mee te doen in de speciale datum. Witlox:

“Meneer Merks, als u november 2010 te laat vindt, noem maar een eerdere datum. Wij gaan met u mee.”

Ruud Merks zag zijn kans schoon en noemde een datum: “Oké, 1 maart!” Op 3 maart zijn immers de verkiezingen en dan wordt er niets over de verkiezingen heen getild, net zoals met het gebouw op de Markt is gedaan/
Wilox reageerde instemmend op de datum 1 maart, maar voegde er aan toe: “We kijken wel of we die datum halen, en anders maar later.” Daar trapte Merks dus niet in…

SP doet niet mee

De SP heeft dus tegen het extra praatclubje gestemd. Dit gaat ook betekenen dat de SP niet in deze extra commissie gaat deelnemen. Merks daarover:

“uiteraard doen we dat niet. Wij vinden dat onze bevolking er recht op heeft om voor de verkiezingen te weten waar zij aan toe is. Verder is die geen ingewikkeld onderwerp, daarover kan gemakkelijk in één vergadering beslist worden. En in het openbaar.”

De inzet van de SP is duidelijk: met een paar kleine aanpassingen is ’t Spectrum geschikt te maken als podium voor onze verenigingen.

En de City?

Gunt de SP de jongens van de City dan geen theater? Merks:

“Wij gunnen hen alles! Laat hen maar een plan maken, wij werken altijd mee. Maar zonder een financiële bijdrage van de gemeente. Ik vind namelijk dat je het niet kunt maken om de ene horeca-exploitant financieel te steunen en alle anderen niet. Dat is het organiseren van oneerlijke concurrentie.”

Een gemeente zou dat niet moeten willen.


 

11-12-2009: tekst verslag raadsvergadering uit Brabants Dagblad (pdf)
17-12-2009: voorpagina Schijndels Weekblad met stukje over raadsdebat (pdf)

 

U bent hier