h

Belofte maakt schuld: stop tijdelijke verhuur

23 januari 2010

Belofte maakt schuld: stop tijdelijke verhuur

Het comité Levende Geschiedenis herinnert Huis en Erf aan de belofte om te stoppen met het tijdelijk verhuren van huizen van het voormalig gemeentelijke woningbedrijf. Het comité vindt het belangrijk dat de tijdelijke huurders een vast huurcontract aangeboden krijgen.

Sociale cohesie
Kim van Delft is duidelijk waarom zij vindt dat de tijdelijke huurcontracten moeten worden omgezet naar normale huurcontracten:

"Kijk, als je ergens tijdelijk woont, dan heb je geen belang bij goed onderhoud van je huis. Want het is goed mogelijk dat je toch weer zo moet verkassen. Hetzelfde geldt voor contacten met je buren en andere mensen in de wijk. Want je weet niet waar te toekomst ligt. Dat is niet goed. Vandaar dat het omzetten van de tijdelijke huurcontracten één van de eisen van onze actie voor behoud van de wijk was."

Namens het comité heeft van Delft Huis en Erf herinnert aan de toezegging en zij heeft gevraagd om het nakomen daarvan.

Hieronder de letterlijke tekst van de brief:

Graag wil ik U om duidelijkheid vragen omtrent de ADHOC verhuur in de wijk de 'oude hoevenbraak'.

Op 8 oktober 2009 is tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis van Schijndel een toezegging gedaan van Huis & Erf jegens de bewoners in deze wijk. De belofte hield in dat de tijdelijke verhuur zou stoppen.
Dat zou inhouden: de huidige ADHOC verhuurders een huurcontract aan te bieden, en mochten er ADHOC huurders zijn die dat niet willen, worden die huizen gewoon verhuurd en aangeboden via de gangbare weg.
En dat is tot dusver niet gebeurd!

Als commissie van 'Levende geschiedenis' krijgen wij ook regelmatig vragen hierover uit de wijk, van zowel de permanente als de tijdelijke huurders, en blijkt dat dit een gevoelig punt is.
Er zijn al verschillende verhalen en meningen hierover de ronde aan het doen. Sterker nog: één van uw eigen medewerkers heeft verteld dat deze ADHOC huurders per mei allemaal uit hun tijdelijke woning moeten zijn.
Dit staat naar mijn mening haaks op de toezegging door Dhr. Phiferons.

Vandaar ook de dringende vraag om hier z.s.m. helderheid over te verschaffen.

Mijns inziens mag het toch niet zo zijn dat er een belofte wordt gedaan en er vervolgens 3 maanden later nog niets mee gedaan blijkt te zijn.

Hopende op een spoedige reactie verblijf ik,
Met vriendelijke groeten,

Kim van Delft


U bent hier