h

SP: geen sloop 2 woningen Deken Baekersstraat

23 januari 2010

SP: geen sloop 2 woningen Deken Baekersstraat

Op initiatief van de SP heeft de raad een stokje gestoken tegen het snel geven van een sloopvergunning aan Huis en Erf. De bouwvereniging wil 2 huizen in de Deken Baekersstraat slopen en vervangen door nieuwbouw. Tonnie Wouters vindt dat burgemeester en wethouders deze sloopvergunning niet mag geven voordat daarover een ordentelijk raadsbesluit genomen is. In de raad kreeg zij een meerderheid achter zich.
Een rapport van Monumentehuis Brabant noemt de cultuurhistorische waarde van de Deken Baekersstraat hoog

Contract: minimaal 20 jaar behouden

Toen einde 1999 het gemeentelijke woningbedrijf werd verkocht aan Huis en Erf, was één van de voorwaarden, dat de huizen nog minimaal 20 jaar zouden worden behouden. Maar vanf hef begin maakt Huis en Erf sloopplannen. De eerste sloopplannen werden in 2000 gepresenteerd. En door de bewoners van tafel geveegd.

Sloopplan in de ijskast

Vorig jaar presenteerde Huis en Erf nieuwe sloopplannen. Vooruitlopend daarop werden leegkomende huizen tijdelijk verhuurd via Ad Hoc. In de Deken Baekersstraat bleven twee huizen onbewoond. De sloopplannen van vorig jaar stuitten weer op hevig verzet van de huurders. De Oude Hoevenbraak name het voortouw en kreeg het voor elkaar dat de sloopplannen in de ijskast gingen, zo vertelde directeur Phiferons van Huis en Erf.

Toch sloopvergunning gevraagd

De directeur is niet helemaal eerlijk geweest. Want snel werd ook nog sloopvergunning gevraagd voor twee huizen in de Deken Baekersstraat. En burgemeester en wethouders stuurden een memo naar de raad, waarin zij schreven dat zij de gevraagde sloopvergunning willen verlenen. Dit schoot Tonnie Wouters in het verkeerde keelsgat.

De raad heeft verkocht en voorwaarden gesteld

Wouters vindt het principieel onjuist dat burgemeester en wethouders de sloopvergunning willen verlenen, zonder dat de raad daarover een ordentelijk besluit heeft genomen.
Wouters:

In 1999 heeft de gemeenteraad voorwaarden gesteld bij de verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf. Deze huizen maakten deel uit van die verkoop. Burgemeester en wethouders hebben niet het recht om dit contract open te breken. Sterker nog: b en w moet toezien dat het contract wordt nageleefd in plaats van gedeelelijk ontbonden. De raad heeft de voorwaarden gesteld, de raad kan dan ook besluiten af te wijken van de voorwaarden uit het contract.

De raad moet besluiten

Wethouder Eijkemans verdedigde de memo van B en W in de raad. Maar de argumenten van Wouters brachten als eerste Hans Schoones aan het twijfelen. Want een contract een beetje ontbinden, dat kan niet. En de raad had toch de voorwaarden voor verkoop gesteld...
Uiteindelijk besloot de raad om mee te gaan met het betoog van Wouters en heeft zij burgemeester en wethouders opgedragen om de sloopvergunning niet te verlenen voordat er op een normale en ordentelijke manier besloten is door de gemeenteraad.

Monumentehuis Brabant

En besluit waarbij betrokken moet worden het rapport van Monumentenhuis Brabant over de Oude Hoevenbraak, Deken Baekersstraat en Van Helmontstraat.
Een rapport dat hoog opgeeft over de bijzondere wijken Oude Hoevenbraak en Deken Baekersstraat. Een rapport dat is opgesteld op verzoek van burgemeester en wethouders. Maar blijkbaar staat de inhoud hen niet aan, omdat zij toch medewerking willen verlenen aan een sloopplan.
Wouters daarover:

We wisten al langer dan dit gemeentebestuur niet zuinig is op ons erfgoed. Dat zij er geen probleem mee hebben om bijzonder dingen te (laten) vernielen. Bijzonder triest is dat. Want wat je aan erfgoed kwijt bent, dat komt nooit meer terug. Gelukkig valt er op 3 maart iets te kiezen!

 

Hieronder de bijdrage van Tonnie Wouters over de memo om sloopvergunning af te geven voor 2 huizen in de Deken Baekersstraat

Voorzitter, ik vind dat deze memo als agendapunt in een raadsvergadering behandeld moet worden. En ik wil ook graag uitleggen waarom ik dit vind….

- In een commissievergadering heeft wethouder Eijkemans toegezegd ten behoeve van verdere besluitvorming voor de woningen van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf in de wijk Hoevenbraak, de Deken Baekersstraat en de v Helmondstraat een memo op te stellen,
- Een pilot voor de Deken Baekersstraat te bekijken en hierop terug te komen,

Tot zover niks mis mee. Maar deze memo gaat veel verder dan de toezegging. Met deze memo, die ter kennisgeving wordt aangeboden, gaat het college op de stoel van de raad zitten.
In deze memo staat dat het college een besluit heeft genomen om af te wijken van het verkoopcontract van het GWB. Het college heeft besloten om Huis en Erf dispensatie te verlenen van het contract en dat twee woningen in de Deken Baekersstraat gesloopt mogen worden.

- Het verkoopcontract laat sloop tot 2020 niet toe. Tenzij beide partijen in overleg hiervan af willen wijken.
- Het verkoopcontract is een raadsbesluit. Het is niet aan het college om hiervan af te wijken, maar is voorbehouden aan de raad. En als het college de raad voorstelt het contract open te breken, dan zal er een ordentelijk raadsbesluit door het college moeten worden voorbereid. Zo’n principieel besluit neem je niet tussen de soep en de aardappels door.
- Uw argument dat gelet op het overleg met Huis en Erf en de wederzijdse wens voor deze pilot af te wijken van het contract, doet hier niets aan af. Niet voor niets wordt de commissie verteld dat voor verdere besluitvorming de wethouder met een memo zal komen. En er nog op terug zal komen wat betreft een pilot voor de twee woningen in de Deken Baekersstraat. Met deze memo komt de wethouder er niet op terug. Nee, hij wil de raad voor een voldongen feit stellen.
- Ook Uw opmerking dat gelet op de positieve reacties van de commissie op de wenselijkheid van een pilot doet aan de besluitvorming niets af. Een commissievergadering is geen raadsvergadering. Een commissievergadering kan geen raadsbesluiten nemen.
- En ook uw laatste argument om af te wijken van het koopcontract slaat kant noch wal. U vindt dat met het verzoek zorgvuldig omgegaan moet worden met de belangen van de zittende bewoners. Ik denk dat dit een open deur te noemen is. Je dient altijd zorgvuldig om te gaan met belangen van huurders.

Ik vind dat het college deze memo niet ter kennisgeving aan kan bieden, maar dat de memo als agendapunt in een raadsvergadering behandeld moet worden. En dat Huis en Erf ook zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte moet worden gebracht.

 

Wouters kreeg een meerderheid van de raad achter zich. Besluitvorming volgt dus nog

 

 

rapport Monumentehuis Brabant over cultuurhistorische waarden Oude Hoevenbraak, Deken Baekersstraat en van Helmontstraat, april 2009. (pdf)

 

U bent hier