h

Onduidelijkheid over huurders Ad Hoc

7 februari 2010

Onduidelijkheid over huurders Ad Hoc

Het lijkt er op dat Huis&Erf haar toezegging is vergeten dat huurders van Ad Hoc in de 'oude Hoevenbraak' een vast huurcontract aangeboden zou worden.
Het comitë Levende Geschiedenis peilt de mening van de buurtbewoners hierover.
 huis zoekt huurderIn 2008 liet Huis&Erf huizen in de wijk langdurig leeg staan. Het comité reageerde met spandoeken

Onduidelijkheid

In een folder schrijft het comité dat zij hoort dat er nogal wat onduidelijkheid is in de wijk over het Adhoc verhuren. Gaat Huis en Erf de huizen nu wel of niet weer gewoon verhuren? Komen de huizen weer gewoon in het Schijndels krantje? Mogen de huidige Adhoc huurders nu wel blijven huren, krijgen zij een normaal huurcontract, of moeten ze eruit? Er gaan al verschillende verhalen en meningen hierover de ronde.

Vraag en antwoord

Tijdens de raadsvergadering in oktober heeft Huis en Erf de belofte gedaan dat de tijdelijke verhuur zou stoppen. Reden voor het comité ‘Levende Geschiedenis’ om duidelijkheid te vragen.
Kim van Delft kreeg antwoord: :

In uw mail geeft u aan dat er tijdens de raadsvergadering op 8 oktober 2009 de toezegging is gedaan om de tijdelijke verhuur via Ad Hoc Beheer BV te stoppen. Dit klopt. We besloten op 8 oktober 2009 om onze plannen voor het vervangen van de huidige woningen in de Hoevenbraak door nieuwbouw voor de komende 10 jaar ‘in de ijskast te zetten’. De reden hiertoe is dat we door de gemeente Schijndel aan onze contractuele verplichtingen worden gehouden. Dit betekent dat we de woningen in de Hoevenbraak gewoon blijven verhuren en normaal onderhoud uitvoeren. Op 13 oktober 2009 ontvingen u en de overige bewoners in de Hoevenbraak van ons een brief waarin we deze afspraken bevestigen.

Regulier verhuren
Wij zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de reguliere verhuur van de woningen. We verwachten in het voorjaar alle woningen verhuurd te hebben. Tot die tijd zijn de woningen tijdelijk in bruikleen gegeven aan Ad Hoc Beheer BV. Zoals met Ad Hoc Beheer BV vooraf is afgesproken verlaten de gebruikers, die via hen tijdelijk de woningen gebruiken, de woningen zodra de nieuwe bewoners bekend zijn.

Reactie comité:

Namens het comité reageert Kim van Delft:

Kim van DelftMet andere woorden: de suggestie die eerder is gedaan dat de huidige Adhoc-huurders een vast huurcontract krijgen aangeboden is door Huis en Erf vergeten. Dat is meer dan jammer.

Verjonging van de wijk nodig

Voor de wijk is het goed is dat er meer jonge mensen in de wijk wonen. Veel van de huidige Adhoc huurders zijn jonge mensen. En sommige willen ook graag in de wijk blijven wonen. Het comité wil graag de mening van de medebewoners en legt daarom de volgende vragen voor:

  • Vindt u dat huis en Erf de Adhoc huurders de kans moet geven om te blijven huren?
  • Vindt u dat bij elke woning die leeg komt er vooral aan jonge huurders moet worden toegewezen?

Met de mening van de wijkbewoners gaat het comité naar Huis en Erf

In een folder in de wijk lezen wij ook:

Laatste nieuws

De Heemkundekring in Schijndel is met ons van mening dat we zuinig moeten zijn op ons erfgoed. En dat de ‘Oude Hoevenbraak’ en Deken Baekersstraat een beschermd dorpsgezicht moeten worden. Ze hebben aangeboden om samen met de gemeente en het comité ‘Levende Geschiedenis’ in gesprek te willen gaan.


U bent hier