h

Sinds 1995 wordt er in Schijndel gepraat over een theater...

10 februari 2010

Sinds 1995 wordt er in Schijndel gepraat over een theater...

Al 15 jaar wordt er in Schijndel gepraat over een theater. Om een stukje 'vergeten geschiedenis' weer zichtbaar te maken dit artikel. Het verwijst naar een opinieartikel uit februari 2002 en is geschreven door Jules Spits. Spits was destijds raadslid voor de SP en woordvoerder onder andere over de noodzaak van het podium op Schijndelse maat.

JUles SpitsSpits was destijds raadslid voor de SP en woordvoerder onder andere over de noodzaak van het podium op Schijndelse maat.

Theater in 2000 geopend...

In 1995 trok de Schijndelse gemeenteraad een bedrag van 250.00 gulden per jaar uit om van het City-Theater een echt theater te maken. Dit theater zou in 2000 geopend moeten zijn.
Maar pas in 2001 wordt er een plan gepresenteerd. Het plan is gegroeid van groot naar groter en het grootst. Gevolg: de gemeente moet per jaar 900.000 gulden bijbetalen. Bijna het viervoudige dus.

Brus: ik geef Schijndel een theater

In november 2001 is er een nieuwe ontwikkeling. Hans Brus maakt bekend dat hij Schijndel een theater wil geven. Dit moet gebouwd worden op de plek waar Peer Wouters stond (hoek Vic v. Alphenstraat en Kluisstraat). Heel veel mensen en partijen zijn razend enthousiast. De PvdA niet. Die partij had in de discussie rond het City Theater zich steeds voorstander getoond van groot, groter het grootst, maar nu Brus met zijn aanbod kwam schamperde de partij dat zij geen behoefte had aan een soort 'Centre Pompidou' in Schijndel. Later, op aandrang van de gemeente, heeft Brus zijn aanbod veranderd in het betalen van de hele verbouwing van het City-theater.

't Spectrum en Eldecollege

Jules Spits had in die tijd er al meerdere keren op aangedrongen om een podium op Schijndelse maat, voor de Schijndelse verenigingen te maken in het nog te bouwen sociaal cultureel centrum 't Spectrum. Ook de aula van het toen nog te bouwen Eldecollege heeft hij meerdere keren uitdrukkelijk genoemd.
Het SP-raadslid kreeg niet voldoende medestanders achter zijn voorstel.

Noodvoorziening

Omdat in 2002 al duidelijk was dat een nieuw te bouwen theater of het verbouwen van de City nog minstens 3 jaar zou duren, drong Spits in de raad er op aan om een noodvoorziening voor onze verenigingen te maken. Ook daarvoor kreeg de SP'er geen meerderheid.

Hoe ging het verder?

Wel besloot de raad onder aanvoering van de PvdA om alle pijlen te richten op het City-Theater.
Het resultaat is bekend: vanaf 2002 is er niet één keer een plan gepresenteerd, laat staan dat er een podium op Schijndelse maat gerealiseerd is.
Het is voor onze verenigingen dus nog steeds behelpen in een sterk verouderde City. Of zij moeten uitwijken naar Veghel, Berlicum of noem maar op.

Hoe gaat het verder

Onlangs is besloten om een speciale raadscommissie Theater in het leven te roepen. Deze commissie gaat in november, na tien maanden, met een voorstel komen.
Namens de SP heeft Ruud Merks gezegd dat deze commissie overbodig is. In 't Spectrum kan snel een podium op Schijndelse maat gerealiseerd worden. En dat ook nog eens voor een relatief laag bedrag. Onze Schijndelse verenigingen kunnen gebruik maken van dit podium voordat de commissie in november is uitvergaderd.
Helaas staat de SP in de raad weer alleen met dit standpunt. Gevolg: een besluit over een podium voor onze verenigingen op Schijndelse maat wordt over de verkiezingen getilt.

Voor onze verenigingen

Na 15 jaar praten over een podium op Schijndelse maat zijn we dus nog geen milimeter verder gekomen. In 2002 stelde Jules Spits al dat hij enige twijfel had over de rol die de PvdA hierin heeft gespeeld. Wij denken dat het goed is als de raad zich hierover eens gaat buigen. Maar dan wel pas op een rustig moment, nadat het podium op Schijndelse maat in 't Spectrum is gerealiseerd. Want het belang voor een podium voor onze verenigingen staat voorop!

 

het hele opinieartikel van Jules Spits (februari 2002)

 

U bent hier