h

Cadeau voor Schijndelse kinderen

24 juni 2010

Cadeau voor Schijndelse kinderen

Het moet niet gekker worden. Het afdelingsbestuur van de SP wil voor Schijndelse kinderen drie avontuurlijke speelplekken realiseren. We zijn nu bijna 1 jaar verder en nog heeft het college van B&W geen antwoord gegeven dat zij namens de kinderen het cadeau zal aanvaarden.

Het wordt hoog tijd dat het college duidelijkheid gaat geven of zij de gratis speelplekken wel of niet mogelijk willen maken. Daarom heeft het afdelingsbestuur besloten dit college nog een derde kans te geven. De onderstaande brief is verstuurd.

 

Hieronder de letterlijke tekst van de brief van ons afdelingsbestuur

Aan het college van B&W
Markt 20
Schijndel

Schijndel 21 juni 2010

Betreft: Avontuurlijke Speelplekken

Geacht college,

Op 31 augustus 2009 heeft het afdelingsbestuur van de SP aan U een cadeau aangeboden voor de Schijndelse kinderen. Met onze bijdrage van 30.000 euro is het volgens uw eigen ambtelijk apparaat mogelijk om in Schijndel tenminste drie Avontuurlijke Speelplekken te realiseren. Drie speelplekken waar kinderen vanuit de woonwijk kunnen spelen. Drie speelplekken die ook kunnen dienen als extra ontmoetingsplek voor de wijk, zodat de sociale cohesie erdoor wordt versterkt.

We zijn inmiddels bijna 10 maanden verder. En wordt het nu de derde keer dat wij u moeten vragen of u ons aanbod gaat accepteren. De eerste keer laat u weten dat eerst het speelruimteplan wordt geëvalueerd. Eind december 2009 verwacht u antwoord te kunnen geven. Niet dus. Na onze tweede brief laat u op 22 februari weten dat de evaluatie is vertraagd. U verwacht in april de evaluatie af te ronden. Inmiddels is het nu half juni geweest en nog steeds geen taal of teken van uw kant.

Namens het afdelingsbestuur vraag ik u nu voor de derde keer of u ons aanbod gaat accepteren. Wel moet mij van het hart dat u tot nu toe wel op een heel bijzondere manier omgaat met een aanbod om het avontuurlijk buitenspelen voor kinderen mogelijk te maken. U hebt nu bijna een jaar nodig om ja of nee te kunnen zeggen. Terwijl de speelplekken vorig jaar al aangelegd hadden kunnen zijn en de kinderen er al plezier van hadden kunnen hebben.

Tot slot wil het afdelingsbestuur uw antwoord graag nog voor de zomervakantie van dit jaar hebben. Wanneer u ons aanbod afwijst, zullen wij voor het gereserveerde bedrag een andere bestemming zoeken.

Namens het bestuur van de SP afdeling Schijndel,

Tonnie Wouter (voorzitter)
Tom Liebrecht (penningmeester)


U bent hier