h

Dubbele agenda wethouder Roozendaal bij aanvaarden Avontuurlijk Spelen?

24 juli 2010

Dubbele agenda wethouder Roozendaal bij aanvaarden Avontuurlijk Spelen?

Het accepteren van het SP aanbod om drie avontuurlijke speelplekken te betalen wordt door burgemeester en wethouders al bijna een jaar lang vooruitgeschoven. Al bijna een jaar lang wordt de SP aan het lijntje gehouden en dat terwijl de partij €30.000,- wil uittrekken om Avontuurlijk Spelen mogelijk te maken.

Het meest recente smoesje om het aanbod niet te accepteren is dat voor het onderhoud van de avontuurlijke speelplaatsen extra budget nodig is. Burgemeester en wethouders vinden dat dit extra bedrag voor onderhoud door de gemeenteraad integraal moet worden afgewogen bij de begroting, (in november) liet wethouder Roozendaal weten.

SP: Uitstel vanwege een minimaal bedragje? Niet doen!

Wachten tot november betekent een half jaar vertraging in de besluitvorming. Maar wat belangrijker is, de aanleg van de speelplekken wordt daarmee ook een jaar vertraagd. Reden voor de SP-fractie een motie in te dienen en de raad om een besluit te vragen. Want het gelegenheidsargument dat er extra geld gevonden moet worden is geen argument.
Navraag bij mensen die het kunnen weten maakt duidelijk dat het onderhoud van drie avontuurlijke speelplekken tussen de 1500 en 2000 euro per jaar kost. Nog geen 700 euro per speelplek.

Extra uitgave jaarlijks onderhoud zelfs minder dan 700 Euro

Daarnaast moeten de plekken voor Avontuurlijk Spelen NU ook worden onderhouden, het bedragje dat het jaarlijks extra gaat kosten is dus nog lager. Waar gaat het om?

Motie SP: dan betaalt de raad toch zelf!

De SP heeft in een motie voorgesteld dat de raad een deel van het budget dat zij voor zichzelf heeft ,inzet om Avontuurlijk Spelen mogelijk te maken. Bij voorbeeld door het budget voor het jaarlijkse snoepreisje ((=6000 EURO) te verlagen. Raadsleden krijgen een forse vergoeding voor de tijd die zij in de raad steken met daar bovenop een stevige vaste onkostenvergoeding. Ook de fracties krijgen een budget. Daaruit kan het onderhoud van de speelplekken gemakkelijk betaald worden.

Raad kietelt liever zichzelf dan dat zij Avontuurlijk Spelen mogelijk maakt.

De uitslag van de stemming over de motie was ontluisterend: In grote meerderheid heeft de gemeenteraad van Schijndel duidelijk gemaakt dat zij het belangrijker vindt om zichzelf te kietelen dan om extra spelen voor de kinderen toe te voegen.
Tonnie Wouters hierover:

De raadsleden die voor het kietelen van zichzelf hebben gekozen, maken voor mij duidelijk dat hun betrokkenheid bij de bevolking van ons dorp minimaal is. Want als je met een kleine bijdrage tegelijk met het Avontuurlijk Spelen extra ontmoetingsplekken in de wijken kunt maken, waardoor de sociale cohesie versterkt wordt, dan bewijs je de gemeenschap een goede dienst. Maar door te zeggen dat je ons voorstel een sympathiek voorstel vindt om meteen er na tegen te stemmen, dan doe je het tegendeel en bewijs je de gemeenschap geen goede dienst.

Fantasie

Het aanbod is vorig jaar augustus gedaan. Avontuurlijke speelplekken waar de kinderen vanuit de woonwijk avontuurlijk kunnen spelen. Plekken die zowel voor kinderen als ouders en grootouders ook kunnen dienen als extra ontmoetingsplekken voor de wijk, waardoor de sociale cohesie wordt versterkt. En: Avontuurlijk Spelen is een speelvorm waar bij de kinderen de fantasie extra geprikkeld en ontwikkeld wordt. Dat heeft grote voordelen bij de ontwikkeling van kinderen naar volwassenen.

B en W gebruiken gelegenheidsargumenten?

Gelegenheidsargument nr 1: Eerst werd de evaluatie van het speelruimteplan afgewacht. Eind januari 2010 zouden de evaluatiegegevens beschikbaar zijn.
Gelegenheidsargument nr 2: Toen het einde januari was, werd de evaluatie vertraagd, zodat de datum opgeschoven werd naar april.
Gelegenheidsargument nr 3: In april is er opnieuw vertraging. En nu, in juli 2010 moet voor het onderhoud van de avontuurlijke speelplaatsen extra geld gevonden worden in de begrotingsvergadering van november.
Tonnie Wouters hierover:

Nu weer wachten tot november betekent een half jaar vertraging in de besluitvorming. Maar wat belangrijker is, de aanleg van de speelplekken wordt daarmee ook een jaar vertraagd. Het gelegenheidsargument dat er extra geld gevonden moet worden is geen argument. Navraag bij mensen die het kunnen weten maakt duidelijk dat het onderhoud van drie avontuurlijke speelplekken tussen de 1500 en 2000 euro per jaar kost. Nog geen 700 euro per speelplek.

Wethouder ontkent en tovert een nieuw argument uit zijn hoge hoed

Wethouder Roozendaal reageert op de motie. Hij ontkent zijn eigen gelegenheidsargument dat er extra budget gevonden moet worden voor het onderhoud van de avontuurlijke speelplekken. Tonnie Wouters reageert hierop, “

Wethouder, dat schrijft U letterlijk in de brief naar de Schijndels SP-bestuur”. We hebben het hier over een bedrag van 700 euro per speelplek. Waar gaat het over?”Waarna de wethouder eieren voor zijn geld kiest en overstapt op een andere tactiek.

Dubbele agenda van de wethouder?

De wethouder is al druk in gesprek met de scholen. Zij mogen gaan kiezen wat ze willen, de aangeboden MIXX sportveldjes of een avontuurlijke speelplek die de SP aanbiedt.
Het lijkt erop dat de wethouder zijn dubbele en tot nu toe geheim gehouden agenda bloot geeft.

Budgetten nieuwbouw Regenboogschool en EBC Noord zijn te laag

De nieuwbouw van de Regenboogschool en de EBC Noord kost maar liefst 10 miljoen euro. Het gaat om nieuwbouw van 2 scholen die volgens de SP anders kan en moet. (zie dossier megascholen)Maar omdat het om prestigeprojecten van wethouder Roozendaal gaat...

Pikant detai

Pikant detail is dat de kosten voor de verkeersafwikkeling, de straatverlichting, het inrichten van de openbare ruimte in de school omgeving, EN voor speelgelegenheid daar nog boven op komen. Daar heeft de wethouder nog geen geld voor. Met de aangeboden cadeaus van MIXX en de SP zouden deze twee nieuwbouw scholen, een extra facelift kunnen krijgen.

SP: Avontuurlijk Spelen wordt niet van de scholen, wel van de wijkbewoners en kinderen

Tonnie Wouters hierover;

“Wethouder U mag (en moet) bij de scholen ruim voldoende speelgelegenheid aanleggen.. Heel goed zelfs. Maar het aanbod van het SP bestuur is dat de avontuurlijke speelplekken zijn aangeboden aan de kinderen en bewoners van de wijken.
De gemeente heeft ons schriftelijk toegezegd dat wij, samen met de kinderen en de ouders en met de afdeling weg- en waterbouw, de plekken uitkiezen en inrichten. Ons aanbod is niet aan de scholen gedaan. Het aanbod is niet dat scholen de keus krijgen.

Motie haalt het niet

De motie om niet te wachten tot november haalde het niet. De PvdA, VVD, Dorp/ABS en twee van de vier CDA leden stemden tegen. Nogmaals: zichzelf kietelen vinden de meerderheid van de raadsleden blijkbaar belangrijker dan extra spelen en extra ontmoetingsplekken toevoegen door daar uit eigen budget een klein bedragje bij te leggen.

Eerst speeltuin onmogelijk gemaakt, nu dit

Het afdelingsbestuur van de SP zal zich nog beraden om te bepalen hoe zij moet reageren op de nieuw ontstane situatie.
Teleurstellend is wel dat eerst een grote speeltuin door partijpolitieke onwil is vermoord en nu hetzelfde lot dreigt voor drie avontuurlijke speelplekken.

Hieronder de letterlijke tekst van de motie van Tonnie Wouters en haar toelichting erop

Toelichting motie :
Zoals bekend heeft het bestuur van de SP afdeling Schijndel de gemeente het aanbod gedaan om 3 avontuurlijke speelplekken te financieren. Avontuurlijke speelplekken waar de kinderen vanuit de woonwijk avontuurlijk kunnen spelen. Plekken die zowel voor kinderen als ouders en grootouders ook kunnen dienen als extra ontmoetingsplekken voor de wijk, waardoor de sociale cohesie wordt versterkt.

Het aanbod is vorig jaar augustus gedaan. Bijna een jaar geleden nu. Bijna een jaar lang wordt het bestuur van de SP door dit college aan het lijntje gehouden. Eerst werd de evaluatie van het speelruimteplan afgewacht. Eind januari 2010 zouden de evaluatiegegevens beschikbaar zijn. Toen het einde januari was werd de evaluatie vertraagd zodat de datum opgeschoven werd naar april.

In april is er opnieuw vertraging. En nu, in juli 2010 heeft het college het aanbod nog steeds niet geaccepteerd. Het college heeft het bestuur van de SP laten weten dat het aanbod afgewogen moet worden bij het vaststellen van de begroting. Het onderhoud van speelplaatsen moet worden opgenomen in een investeringsplan.

Zoals het woord al zegt, avontuurlijk spelen, betekent niet erg veel onderhoud. Het is juist de bedoeling dat kinderen hun eigen fantasie gebruiken. Dat er zeker geen kant en klare speeltoestellen komen.
Navraag bij de mensen die het kunnen weten, maakt duidelijk dat het onderhoud van de drie avontuurlijke speelplekken tussen de 1500 en 2000 euro per jaar zou kunnen kosten. Nog geen 700 euro per speelplek. Hierbij moet ook bedacht worden dat het om plekken in de wijk gaat die nu ook al onderhouden moeten worden, dit huidige onderhoudsbedrag kan dus in mindering worden gebracht op de maximaal 2000 euro onderhoud per jaar voor de drie avontuurlijke speelplekken.

De fractie van de SP vindt het onzin om te wachten op de begroting voor een integrale afweging van zo’n gering bedrag per jaar. Terwijl gemakkelijk nu al een alternatief gevonden kan worden. Groot voordeel van nu besluiten is dat het restant van dit plantseizoen nog gebruikt kan worden om de speelplekken aan te leggenen de kinderen vanaf komend voorjaar gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om avontuurlijk te spelen. Nu een besluit uitstellen betekent een vertraging van weer 1 jaar extra.

Op de miljoenenbegroting van de gemeente is het bedragje van tussen de 1500 en 2000 euro zeker te vinden, met gemak zelfs! Al was het maar dat de raad alsnog besluit om het jaarlijkse uitstapje van de eigen maandelijkse vergoeding van 400 euro te betalen. Voor het raadsuitstapje staat namelijk, inclusief raadsopleidingen, 6000 euro voor op de begroting.

De SP fractie dient daarom een motie in om niet te wachten op de begroting. Daarmee verdienen we bijna ’n half jaar in de besluitvorming en wat belangrijker is: daarmee verdienen we een jaar in de aanleg van de drie avontuurlijke speelplekken.
Wij vragen de raad vanavond om een geschenk voor de Schijndelse kinderen te accepteren. Zodat het komend schooljaar begonnen kan worden met de voorbereidingen. De kinderen betrokken kunnen worden bij de inrichting. En het komende plant seizoen de avontuurlijke speelplekken aangelegd worden.

Tweede instantie
Als onze raad zichzelf te kijk wil zetten als een orgaan dat niet in staat is om besluiten te nemen over besluiten als die onze fractie de raad nu vraagt, dan is en blijft dit natuurlijk het voorrecht van de raad. Duidelijk mag wel zijn wat wij ons daarvan zullen distantiëren.

otie

De raad van Schijndel bijeen op 22 juli 2010

overwegende dat het inmiddels bijna een jaar gelden is dat het afdelingsbestuur van de SP Schijndel het aanbod heeft gedaan om 3 avontuurlijke speelplekken te financieren,

dat drie gratis avontuurlijke speelplekken in de wijken een welkome aanvulling zijn op de huidige speelvoorzieningen,

dat het wenselijk is dat deze speelplekken in het komende plantseizoen aangelegd worden,

geeft het college opdracht,

het geschenk namens de Schijndelse kinderen in dank te aanvaarden,

en de voorbereidingen voor de aanleg te starten

en gaat over tot de orde van de dag,

Nellie Oomen Erma Sanders Tonnie Wouters


U bent hier