h

vergeten afspraken

7 juli 2010

vergeten afspraken

Vergeten afspraken?
Huis en Erf heeft in 2000 afspraken gemaakt toen ze het voormalig gemeentelijk woningbedrijf overnamen. Het lijkt er soms op dat de afspraken die toen gemaakt zijn en die Huis en Erf nu niet uitkomen, vergeten zijn. Maar niet door ons. Daarom zijn de huurders van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf ook op de hoogte gebracht.
Zie onderstaande folder.

Vergeten afspraken?
Huis en Erf heeft in 2000 afspraken gemaakt toen ze het voormalig gemeentelijk woonbedrijf overnamen. Het lijkt er soms op dat de afspraken die toen gemaakt zijn en die Huis en Erf nu niet uitkomen, vergeten zijn. Maar niet door ons. En ook u hoeft ze niet te vergeten.

In de wijk de oude Hoevenbraak is pas nog, na het overlijden van hun vader door de opzichter van Huis en Erf vertelt dat de kinderen de garage moesten slopen. De kinderen zijn informatie gaan inwinnen. Want in andere gevallen hoefde de schuur en of garage niet gesloopt te worden. Volgens de opzichter waren dat speciale gevallen. Naar onze mening mag je geen verschil maken. De opzichter vertelde vervolgens dat de enige manier om de garage niet te slopen was als de kinderen zouden afzien van de erfenis.

Dit ging de kinderen toch wel heel erg ver. Zij besloten om informatie in te winnen bij ons comité
Huizen zijn overgenomen in de toestand waarin zij toen waren
Toen de kinderen tegen de opzichter vertelden dat bij de verkoop van onze huizen door de gemeente aan Huis en Erf, in het contract was opgenomen dat Huis en Erf verantwoordelijk is voor de aan- en bijgebouwen die er toen stonden, zei de opzichter dat dit onzin was en dat hij het zou voorleggen aan hun jurist.

Huis en Erf heeft in 2000 de huizen goedkoper gekregen omdat ze in de toekomst kosten moesten maken om de bijgebouwen te slopen. Huis en Erf heeft toen ook een brief naar de bewoners gestuurd en daarin geschreven dat alle bijgebouwen die Huis en Erf overgenomen heeft bij verhuizing niet hoeven te worden afgebroken. De bewoners hebben een inventarisatielijst gekregen daarvan en ook foto’s

Ondertussen heeft de jurist van Huis en Erf de zaak bekeken en de kinderen van de laatste bewoner in het gelijk gesteld. De garage hoeft niet afgebroken te worden de afspraken daarover staan op papier Huis en Erf heeft zich daar aan te houden.

Het is en blijft dus verstandig om iemand niet meteen te geloven als je het niet rechtvaardig vindt wat er gezegd wordt. Bij ons kunt u altijd terecht als u uw mening wilt testen.

Momenteel is Huis en Erf bezig om bij huizen die eerst via Ad-hoc werden verhuurd, alle schuurtjes en betonnen erf-afscheidingen te slopen. Wanneer de schuur en/of erf-afscheiding van slechte kwaliteit is, prima. Maar om nu een schuur en/of erf-afscheiding te slopen die nog in prima staat is te slopen, gaat wel erg ver…Dat is onnodig de volgende vaste huurder op extra kosten jagen. Schande! Laat ook uw mening hierover weten bij Huis en Erf.

Groet en wie weet tot ziens. Wij blijven er voor gaan om onze huizen van sloop te
behoeden en te laten aanpassen zodat zij weer tientallen jaren meekunnen. Onze wijkjes zijn uniek, daar moeten we zuinig op zijn!

Namens het comité Levende geschiedenis
Betty Groenendijk, Kim van Delft, Miranda van Uden, Roel Nanninga, Tineke Kapteins, Hanny van Kasteren.

U bent hier