h

Oplossing problematiek Verdihuis

24 oktober 2012

Oplossing problematiek Verdihuis

Op maandag 22 oktober 2012 hebben SP Veghel, bewoners van de Molenstraat/Deken Snoecxstraat, Area en het Verdihuis om de tafel gezeten. Aanleiding van de bijeenkomst was een ingezonden brief en een artikel op de SP website over de problematiek in het pand van de Molenstraat/Deken Snoecxstraat in verband met de overlast van gehuisveste Verdihuis bewoners.

Om tot een oplossing te komen van de problematiek zijn er tussen de verschillende betrokken partijen de volgende afspraken gemaakt:
- Er is begrip voor het gevoel dat iedere bewoner heeft over veiligheid en daar kan en mag over gesproken worden met Area en Verdihuis.
- Als bewoners iets opmerken dan kunnen zij dat melden bij de contactpersoon van Area of rechtstreeks bij de woonbegeleider van het Verdihuis.
- Area of het Verdihuis zullen aan de melder tijdig terugkoppelen wat er met de melding is gedaan.
- Er zal twee keer per jaar een bewonersavond worden gehouden.
- Er zal een kennismakingsbijeenkomst voor alle bewoners gehouden worden.
- Het risico van overlast wordt beperkt door alleen Verdihuisbewoners in Veghel geplaatst die een minimaal risico op terugval hebben.
Alle partijen hopen dat met deze afspraken de overlast tot een einde zal zijn gekomen.

U bent hier