h

Schijndel gaat in de opheffings-uitverkoop

12 december 2012

Schijndel gaat in de opheffings-uitverkoop

Samen werken JA, fuseren NEE. Dat is de mening van de SP raadsfractie over de intergemeentelijke samenwerking Meierij. De zes gemeenten Haaren, Vught, St Michielsgestel, Schijndel, St Oedenrode en Boxtel vormen samen "Wij van de Meierij". Burgemeester en Wethouders (B&W) van Schijndel willen echter veel verder gaan. Het college wil een bestuurlijke fusie, lees, in ieder geval St Oedenrode en Schijndel gemeentelijk herindelen.

Schande. Bij een zo'n belangrijke beslissing dien je eerst de bevolking te raadplegen via een referendum. Al meerdere keren heeft de SP fractie hierop aangedrongen. Maar nee, de trein dendert voort. Op 26 januari is er een openbare raadsvergadering waarin de intergemeentelijke samenwerking Meierij wordt besproken. Pas dan krijgen de Schijndelse inwoners te horen hoe hun politieke partij denkt over een gemeentelijke herindeling. Opvallend is dat de alleen de college's van Schijndel en St Oedenrode gevraagd wordt om de visie te ontwikkelen van een bestuurlijke fusie. De college's van de andere vier gemeenten geven duidelijk aan dat samenwerking van de zes gemeenten hun uitganspunt is. Dus nog niet inzetten op gemeentelijke herindeling.

Het college van B&W van Schijndel heeft al wel gekozen. Of de raad dit ook doet is nog onzeker, dat wordt in de raadsvergadering van 26 januari duidelijk. Vandaag is er over dit onderwerp een besloten bijeenkomst. Of de SP fractie aanwezig zal zijn is nog onzeker. Waarom besloten? De meerderheid in het Presidium stemde voor een besloten bijeenkomst, zodat een tegen-stem van de SP geen effect had. Maar als er geheimhouding wordt opgelegd dan zal de SP fractie er niet aan mee doen.

 

RaadsvoorsteL

 

U bent hier