h

Ons erf-goed in kaart gebracht

4 juli 2013

Ons erf-goed in kaart gebracht

Eindelijk is ons erf-goed in kaart gebracht. En dat niet alleen, er is in de vorige raadsvergadering ook beleid op vastgesteld. Prima.

De archeologische en de cultuurhistorische waarden van Schijndel zijn in beeld gebracht. Heel goed. Met het vastgestelde beleid is er weer meer zekerheid dat wat van ons allemaal is, onze geschiedenis, bewaard wordt. Hetzij in de grond of daarboven. Een wens die de SP al heel lang heeft en vaak op heeft aangedrongen. De archeologische waardenkaart is meteen al verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied. Helaas nog niet alle cultuurhistorische waarden, zoals bijvoorbeeld een bolle akker. Volgens wethouder Claassen is er nog onvoldoende duidelijkheid waarop getoetst moet worden. Maar beloofde wel dit zo snel mogelijk te doen.

Amendement
Via een amendement probeerde raadslid Wouters om in ieder geval de bolle akkers ook al meteen te verwerken en ze dus te behouden. De bolle akkers zijn op het gemeentehuis bekend. Die zijn al getoetst. Dat weten we, want toen de SP aan de bel trok dat er een bolle akkers afgegraven werd, kregen we de reactie, dat weten we, maar het is al gebeurd. Juist om dat te voorkomen, dat dit bijvoorbeeld morgen weer gebeurt een amendement. Het wijzigingsvoorstel om de bij de gemeente bekende bolle akkers meteen te verwerken kreeg geen steun van het CDA, PvdA, Dorp/abs en VVD. Heel jammer.

U bent hier