h

Lobby-en achter gesloten deuren

29 augustus 2013

Lobby-en achter gesloten deuren

Deze week werd er een persbericht gepubliceerd over de vorming van een kerngroep(herindeling) in Schijndel. Een groep van de fractievoorzitters uit de raad. Vol trots wordt verteld dat zij gesprekken aangaan met kerngroep leden uit onze buurgemeenten, zoals St Oedenrode, Boxtel, Veghel, St Michielsgestel. DOEL: lobbyen om tot een gemeentelijke herindeling te komen. De burger wordt niets gevraagd, geen referendum, maar wel in beslotenheid, (achter kamertjes politiek) vergaderen met openbare volksvertegenwoordigers.

In de raadsvergadering van 25 juni hebben CDA, PvdA, Dorp/abs en VVD besloten dat Schijndel gaat herindelen met St Oedenrode en te gaan lobby-en met de raden van Boxtel en St Michielsgestel, Veghel, om zeker ook aan te gaan sluiten. De SP fractie heeft hiermee niet ingestemd. Wij zijn van mening dat er eerst via een referendum met de bevolking gepraat moet worden om te weten wat zij ervan vinden. Maar de meerderheid beslist. En dus gaat de kerngroep van start. SP raadslid Merks is in de eerste vergadering ook aanwezig geweest. Alleen maar voorstanders van herindeling in een kerngroep is niet goed, er moet ook een tegen stem (geluid) gebracht worden. Daar kan de SP voor zorgen....Niets is minder waar, blijkt nu. De kerngroep gaat vergaderen in beslotenheid, achter gesloten deuren!!!!!!

De discussie, het wisselen van argumenten, waarom wel of juist niet herindelen, waarom geen referendum, dat gebeurt niet in de openbaarheid. Die inhoud mag de bevolking niet weten. Onze volksvertegenwoordigers zijn nu partijpolitiek bezig, dat wordt liever niet naar buiten gebracht. Uit het persbericht blijkt ook dat er 1 woordvoerder is die namens de kerngroep (de meerderheid dus) spreekt als er al informatie verstrekt wordt naar buiten. Ons tegengeluid zal zeker in het niets verdwijnen. Ruud Merks heeft inmiddels laten weten dat de SP niet meer zal mee werken aan de kerngroep.

 

referendum

 

U bent hier