h

Uitslag enquête: ruim 80% v/d bevolking wil volksraadpleging!

26 november 2013

Uitslag enquête: ruim 80% v/d bevolking wil volksraadpleging!

 

De afgelopen weken heeft de SP Schijndel een steekproef gehouden onder de Schijndelse bevolking. In deze steekproef werd de Schijndelse burgers, gevraagd naar hun mening mbt de herindelingsplannen van de gemeente Schijndel. In deze enquête werd gevraagd of Schijndel dan wel/niet zelfstandig moet blijven, of de burgers wel of niet geraadpleegd moet worden en wanneer een eventuele raadpleging zou moeten plaatsvinden. De steekproef is gehouden bij winkelcentra, op de markt en in een aantal straten huis in diverse wijken.  Ook was er de mogelijkheid om op de SP website de enquête in te vullen. Hieronder vindt u de uitslag van de steekproef. Er is een onderscheid gemaakt tussen de "papieren" en "website" enquête.(NB: dit is de uitslag gebaseerd op de stand van 25 november, inmiddels zijn er meer dan 400   enquêtes ingevuld)

 

 

Enquêtes op papier

 

In totaal zijn er inmiddels 307* (papieren) enquêtes afgenomen. (*stand maandag 25 november)

Daarvan kiest 59,0% voor een zelfstandig Schijndel.

Foto: SP

Voor wat betreft het raadplegen van de burgers zijn de Schijndelaren meer uitgesproken. Maar liefst 84.0% zou graag willen dat de burgers over de herindeling worden geraadpleegd.

Foto: SP

Hierbij is er wel een verschil te zien in mensen die kiezen voor een Schijndel binnen een grote gemeente en mensen die kiezen voor een zelfstandig Schijndel.
Van de mensen die kiezen voor een opgaan in een grote gemeente is 63,5% voor het raadplegen van de burgers, terwijl 27,0% aangeeft dat de burgers hierover niet hoeven worden geraadpleegd.
De mensen die willen dat Schijndel zelfstandig moet blijven zijn in grote mate voor een raadpleging, maar liefst 90,1%!
Mensen die niet weten (vaak wordt aangegeven dat men niet genoeg is geïnformeerd) wat er in de toekomst met Schijndel als gemeente moet gebeuren geven ook ruimschots (87,3%) aan dat men hierover geraadpleegd wil worden.

Ook over een juist tijdstip van een eventuele raadpleging is men duidelijk. Van alle geënquêteerde geeft 63,2% aan dat dit tegelijkertijd met de gemeenteraadsverziekingen zou moeten plaatsvinden. Er wordt ook aangegeven dat dit juist een verkiezingsitem zou moeten zijn. Quote van een Schijndelaar:“Ik vind het ‘feitelijk opheffen’ van een gemeente niet tot het gegeven mandaat van een zittend college behoort. Dat hoort onderwerp van verkiezing te zijn!”

Foto: SP

Een groot aantal van de mensen die aangeeft dat de raadpleging niet gelijktijdig moet plaatsvinden, geeft aan dat deze raadpleging juist eerder moet plaatsvinden.

Enquêtes via internet

In totaal zijn er inmiddels 71 enquêtes via internet ingevuld.

Daarvan kiest 28,2% voor een zelfstandig Schijndel, terwijl 71,8% vindt dat Schijndel moet opgaan in een grote gemeente.

Foto: SP

Voor wat betreft het raadplegen van de burgers zijn de op internet ingevulde enquêtes minder uitgesproken. Een krappe meerderheid (50,7%) zou graag willen dat de burgers over de herindeling worden geraadpleegd, terwijl 46,5% aangeeft dat een raadpleging niet hoeft plaats te vinden.

Foto: SP

Ook hierbij is er weer een (groot) verschil te zien in mensen die kiezen voor een Schijndel binnen een grote gemeente en mensen die kiezen voor een zelfstandig Schijndel.
Van de mensen die kiezen voor een opgaan in een grote gemeente is slechts 31,4% voor het raadplegen van de burgers, terwijl 64.7%% aangeeft dat de burgers hierover niet hoeven worden geraadpleegd.
De mensen die willen dat Schijndel zelfstandig moet blijven zijn heel erg duidelijk voor een raadpleging, maar liefst 100%!
Via internet is er niemand geweest die bij de eerste vraag niet wist of Schijndel moest opgaan in een grote gemeente of zelfstandig moest blijven.

Over een juist tijdstip van een eventuele raadpleging is men minder duidelijk. Van alle geënquêteerde geeft 43,7% aan dat dit tegelijkertijd met de gemeenteraadsverziekingen zou moeten plaatsvinden. 53,5% geeft aan dat een eventuele raadpleging op een ander tijdstip zou moeten plaatsvinden.

Foto: SP

Niet anoniem ingevulde enquêtes

Er zijn 85 enquêtes, waarbij men zijn/haar naam heeft opgegeven (zowel papieren als op internet).

Een grote meerderheid geeft aan dat Schijndel zelfstandig moet blijven; 69,4%

Foto: SP

Voor wat betreft het raadplegen van de burgers zijn de Schijndelaren nog uitgesprokener. Maar liefst 85,9% zou graag willen dat de burgers over de herindeling worden geraadpleegd.

Foto: SP

Hierbij is er wel een verschil te zien in mensen die kiezen voor een Schijndel binnen een grote gemeente en mensen die kiezen voor een zelfstandig Schijndel. In beide gevallen is er echter sprake van een grote meerderheid voor een raadpleging
Van de mensen die kiezen voor een opgaan in een grote gemeente is 71,4% voor het raadplegen van de burgers. De mensen die willen dat Schijndel zelfstandig moet blijven zijn in grote mate voor een raadpleging, maar liefst 92,6%!
Mensen die niet weten (vaak wordt aangegeven dat men niet genoeg is geïnformeerd) wat er in de toekomst met Schijndel als gemeente moet gebeuren geven ook ruimschots (87,5%) aan dat men hierover geraadpleegd wil worden.

Ook over het tijdstip van een eventuele raadpleging is men duidelijk, 68,2% geeft aan dat de gemeenteraadsverkiezingen hoervoor een goed tijdstip is.

Foto: SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier