h

Herindeling krijgt meer vorm

10 januari 2014

Herindeling krijgt meer vorm

Afgelopen woensdag zijn de fractievoorzitters van de politieke partijen uit Schijndel, Veghel en St. Oedenrode, bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst werd besloten hoe het proces van de herindeling verder gestalte moet krijgen. Helaas kiezen de partijen er niet voor om echte inspraak te regelen, laat staan een referendum te houden.

Ruud Merks die namens de SP aanwezig was. "partijen die van de hoge daken roepen, dat de burgers steeds meer moeten participeren, geven nu niet thuis"  aldus Merks

Openbaarheid

Een procesgroep en een stuurgroep gaan vorm geven aan de herindeling Deze groepen bestaan uit oa de burgemeesters en de secretarissen. Ook wordt er een kerngroep samengesteld. In deze kerngroep nemen alle fractievoorzitters deel. Deze kerngroep gaat advies geven aan de stuur- en procesgroep en wordt regelmatig bijgepraat over het proces.  Op voorstel van de SP, gaat deze kerngroep wel in openbaarheid vergaderen. Merks: "dit is een klein pluspuntje, maar de echte invulling van de herindeling blijft achter gesloten deuren plaatsvinden"

Inloopavonden

In februari gaan de college's van B en W nog inloopavonden organiseren. De bevolking krijgt dan tijdens de avonden uitleg over  het nut van de herindeling. De burgers mogen wel tips meegeven, maar echte inspraak blijft achterwegen. Ruud Merks:

Ik snap wel dat ze dit organiseren zo vlak voor de verkiezingen. Zo kunnen ze nog enigszins hun blazoen oppoetsen. En zo de kiezer de indruk geven dat men ze wel serieus neemt. Helaas heeft dit meer weg van schone schijn...

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier