h

Meer zekerheid behoud zorg en werkgelegenheid

20 januari 2015

Meer zekerheid behoud zorg en werkgelegenheid

Onze motie voor behoud van de huidige zorg en voor de medewerkers behoud van banen met dezelfde arbeidvoorwaarden, die gisteren unaniem is aangenomen door de gemeenteraad, is nagenoeg geheel uitgevoerd door de wethouder.  In plaats van te kiezen voor Zuidzorg is er nu gekozen voor Tzorg en Laverhof. Natuurlijk is dit niet de ideale oplossing, maar een tijdelijke. 

In tegenstelling tot Zuidzorg, die maar 80% van het personeel wil overnemen is nu het uitgangspunt dat alle werknemers worden overgenomen. Wel worden er lagere salarissen aangeboden, maar bij de gecontracteerde aanbieders, is er een toeslag mogelijk.

Foto: SP

Maar zoals gezegd is dit een oplossing voor korte termijn. Er is nog veel onzekerheid voor de toekomst. De SP wil dat er structureel goede arbeidsvoorwaarden komen voor de thuiszorgmedewerkers, met behoud van werkgelegenheid. En natuurlijk de garantie dat de kwaliteit en de continuïteit van de thuiszorg gegarandeerd blijft.

De SP is  verder voorstander dat de thuiszorg in de toekomst op op kleinschalige lokale wordt georganiseerd, waardoor overhead kosten beperkt blijven en absurde topsalarissen van bestuurders uit den boze blijven.

Pvda en VVD verantwoordelijk

Thuiszorgorganisaties en gemeenten staan onder zware druk van de kille bezuinigingen van dit kabinet op de thuiszorg. Doordat de PvdA en de VVD 40% van de thuiszorg schrappen zijn er inmiddels duizenden thuiszorgmedewerkers op straat komen te  staan en moeten vele ouderen het zonder thuiszorg zien te rooien. Dit beleid helpt ons zorgstelsel naar de gallemiezen.

Door de bezuinigingen op de thuiszorg worden gemeenten en thuiszorgorganisaties gedwongen te lage prijzen voor thuiszorg te hanteren, waardoor personeel en ouderen zwaar de klos zijn. In korte tijd is dit de tweede grote thuiszorgorganisatie die over de kop gaat. Dit heeft niets meer te maken met goede zorg, maar met het sollen met personeel en ouderen die zorg nodig hebben. Het wordt tijd dat het kabinet eens achterom kijkt naar de ravage die het aanricht in de thuiszorg.

Aanstaande donderdag debateert de Tweede Kamer over de thuiszorg. De SP roept massaal thuiszorgmedewerkers op om aanwezig te zijn. De SP regelt gratis vervoer. Morgen zal bekend worden, hoe je je kunt opgeven. Morgen meer hierover op onze site.

Reactie toevoegen

U bent hier