h

Acties voor goede thuiszorg gaan door !!!

1 februari 2015

Acties voor goede thuiszorg gaan door !!!

Honderden thuishulpen van Pantein-Vivent verzamelden zich donderdagmiddag 29 januari  in de Lievekamp in Oss. FNV Zorg en Welzijn bracht verslag uit van het onmiddellijk daaraan voorafgaand gevoerde overleg met de gemeenten en zorgaanbieders, die betrokken zijn bij de gevolgen van het faillissement van Pantein-Vivent. 

Foto: SP
De inzet van de vakbond was: medewerkers blijven bij een nieuwe werkgever hetzelfde werk doen en behoren dan ook met behoud van arbeidsvoorwaarden (o.a. uurloon en dienstjaren) te worden aangenomen.
Hoewel gemeenten en zorgaanbieders dit onderschreven wezen zij naar het landelijk beleid, dat nu eenmaal niet meer de benodigde gelden ter beschikking stelt. Zij waren bereid gezamenlijk bij minister Van Rijn aan te kloppen, die extra budget zou reserveren om in noodsituaties bij te springen. Verder werd echter geen enkele concrete toezegging gedaan.
Zowel medewerkers als cliënten weten momenteel niet waar ze aan toe zijn. Ook het verzoek van het FNV om meer tijd, omdat de deadline van 1 februari veel chaos
teweeg brengt, werd echter afgewezen. Hoewel de gemeentes als eerste verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de zorg, en zij in hun eigen beleid werkgelegenheid en het behoud van de koppeling cliënt - thuishulp als tweede en derde prioriteit hebben gesteld, waren zij niet bereid te investeren in een zorgvuldige overgangsperiode. 

Nu overleg niet blijkt te werken blijft voor de gedupeerde medewerkers alleen de weg van verdere actie over. En daar gaan ze voor! De eerste gang was deze middag meteen met z'n allen naar het gemeentehuis van Oss, om verantwoordelijk wethouder Peters te laten weten dat zij het er niet bij laten zitten.

Foto: SP
Er staan wekelijkse acties op het programma!
De medewerkers hebben trouwens weinig te verliezen. Een groot gedeelte van het inkomen inleveren en bestaande arbeidsvoorwaarden kwijt zijn. Zo men al een concreet aanbod voor werk heeft gehad (wat lang niet voor iedereen geldt, en ook daar zullen de acties zich op richten), kan dat op deze manier nauwelijks passend worden genoemd. Ook wat dit betreft valt gezamenlijk een grens te stellen. 

FNV Zorg en Welzijn adviseert om bij het toch ondertekenen van een contract het voorbehoud 'onder protest' aan te geven. (Korte advies-tekst hiervoor volgt op website FNV). 

Het FNV heeft naast dit alles een kort geding aangespannen, om het op deze manier sollen met medewerkers en cliënten tegen te gaan. Het hoger beroep loopt.

Reactie toevoegen

U bent hier