h

Jeugdzorg, ons een zorg!

19 februari 2015

Jeugdzorg, ons een zorg!

Foto: SP

Bij de start van 2015 is de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Door de aanvullende taken op het bordje van de gemeente is, de gemeente Schijndel, helaas gedwongen om samen te werken met andere gemeenten om de inkoop van professionele jeugdzorg betaalbaar te houden. Hiermee wordt de invloed van de gemeenteraad veel kleiner dan een burger verwacht en dat is volgens de SP niet wenselijk.

De SP is er zeker voorstander van om de jeugdzorg dichtbij de mensen te organiseren. We staan dan ook achter het idee om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg. Alleen is de snelheid waarmee het gebeurd en de bijbehorende bezuiniging op de korte termijn niet hoe wij het hadden willen zien.

De participatiemaatschappij geeft kansen voor burgerinitiatieven. Mooi. Daarom heeft de SP fractie contact opgenomen met de Stichting Gewoon Kracht. Een netwerk van burger-initiatieven die hun krachten hebben gebundeld en veranderingen van binnenuit willen bereiken. Ze stimuleren, en jagen burgerinitiatieven aan met bewoners uit het eigen gebied. Meer info over Stichting Gewoon Kracht kunt u vinden op http://gewoonkracht.nl

Foto: SP

Op ons verzoek gaan ze aan de slag met jongeren om hen te betrekken bij hun eigen toekomst. Het is goed dat we jeugdzorg hebben. Maar nog beter zou het zijn als de jongeren zelf mee praten, denken, mee doen om een goede toekomst te krijgen. De voorlopige speerpunten waar we aan denken zijn; jeugdzorg, passend onderwijs en jeugdwerkloosheid. Daaraan gekoppeld kan Gewoon Kracht dialoogtafels tussen jongeren, betrokkenen en beleidsmakers organiseren. De politiek dus. Een unieke kans om als gemeenteraad van Schijndel nadrukkelijk betrokken te blijven met de ontwikkelingen in onze samenleving en onze jeugd.

We hebben inmiddels al een gesprek gehad met de wethouder over ons voorstel en die staat er positief tegenover. Zodra de plannen voor Schijndel nog concreter worden en verder uitgewerkt zijn, kunnen we aan de slag. Dan krijgt de gemeenteraad zicht op wat er speelt in de jeugdzorg, en speelt, samen met de gebruiker, een rol van betekenis hierin.

Reactie toevoegen

U bent hier